přeskočit na menu

Švédština
pro velmi mírně pokročilé

Pro velmi mírně pokročilé | pondělí | 19:00

 
 

Datum zahájení 30.9.2019
Délka kurzu: 15 lekcí
Cena: 3 950 Kč
Den: pondělí
Čas: 19:00 - 20:30
Lektor: Martin Severýn
Učebnice: Rivstart A, lekce 8
Místo: Gymnázium Na Zatlance, Praha 5 - Anděl
Stav: V kurzu jsou volná místa, můžete se do kurzu přihlásit.

Přihlásit se do kurzu Švédština Pro velmi mírně pokročilé

Profil kurzu švédština pro velmi mírně pokročilé

Tento kurz je šitý na míru těm z vás, kdo chcete rozšířit své znalosti ze základního kurzu, stejně jako těm, kdo se ke švédštině po nějaké době vracejí.

Po absolvování kurzu si budete moci přečíst jednoduché švédské zprávy, či poslechnout rádio a pobavit se se Švédy o věcech minulých, i budoucích, to vše v příjemné společnosti dalších milovníků skandinávské kultury.

Hodiny budeme zpestřovat i o poslech švédských písní, nebo filmové ukázky.

Profil studenta:

Student hlásící se do tohoto kurzu, by měl být schopen se aktivně vyjádřit k užšímu okruhu témat (představit sebe a svou rodinu, popsat svůj všední den, záliby, povolání?). Měl by být schopen jednoduché interakce ve švédštině (zeptat se, kolik je hodin, odpovídat na jednoduché otázky). Z gramatiky zná tvoření přítomného času, množné číslo podstatných jmen a užití určitého i neurčitého členu, zná osobní a tázací zájmena, číslovky, orientuje se v slovosledu hlavní věty.

Gramatika a tematické okruhy:

  • Určitý tvar množného čísla podstatných jmen
  • Určitý tvar přídavných jmen
  • Přivlastňovací zájmena
  • Řadové číslovky
  • Budoucí, minulý a předpřítomný čas sloves
  • Modální slovesa
  • Předložky časové a místní
  • Slovní zásoba: nakupování, cestování, doprava, počasí

Lektor kurzu

Martin

Martin

O lektorovi podrobněji

Další kurzy lektora:


Zkoušky nanečisto

© Petr Husar – Zkoušky nanečisto | www.zkousky-nanecisto.cz | www.e-matematika.cz

Webdesign www.osklivy-sup.cz, kresby Josef Quis

TOPlist