přeskočit na menu

Finština
pro začátečníky

Pro začátečníky | čtvrtek | 19.00

 
 

Datum zahájení 22.02.2024
Délka kurzu: 15 lekcí- 90 minut
Cena: 4 500 Kč
Den: čtvrtek
Čas: 19.00 - 20.30
Učebnice: Suomen mestari 1,lekce 1
Místo: Na Václavce 40, Praha 5
Stav: V kurzu jsou volná místa, můžete se do kurzu přihlásit.

Přihlásit se do kurzu Finština Pro začátečníky

Profil kurzu Finština pro začátečníky

V průběhu kurzu se seznámíte a smíříte se specifiky finštiny, především s její gramatickou strukturou, která se poněkud liší od jazyků, na které jsme běžně zvyklí. V prvních lekcích se budeme věnovat nácviku správné výslovnosti a užijeme si při tom spoustu legrace. V následujících hodinách probereme základní gramatické jevy s odpovídající slovní zásobou, která vám umožní dorozumět se alespoň na základní úrovni (přibližný gramatický plán viz podmínky pro zápis do kurzu pro mírně pokročilé). Kurz neprobíhá podle učebnice Finština nejen pro samouky, používám ji jen jako doplňkový materiál, proto její zakoupení není podmínkou kurzu. Kopíruji vlastní materiály především z finských učebnic. V průběhu kurzu budeme nacvičovat i poslech a rovněž se budeme seznamovat s finskými reáliemi a zajímavostmi finské společnosti a kultury.

Učebnice

O finštině

Finština nepatří mezi indoevropské jazyky, mezi něž řadíme všechny germánské, slovanské i románské jazyky, spolu s maďarštinou a estonštinou se proto zcela liší od toho, na co jsme ze studií běžných jazyků zvyklí. Finština má několik zajímavých specifik - nemá budoucí čas ani sloveso „mít“, kromě dlouhých samohlásek má i dlouhé souhlásky, ve finštině nejsou téměř žádné předložky, zato disponuje čtrnácti pády, vůbec nezná jmenné rody, takže dokonce i pro osobní zájmena „ona/on“ má jen jedno rodově neutrální zájmeno „hän“. Finština je nadále proslulá svou nechutí k cizím, mezinárodně srozumitelným slovům - v Evropě bychom asi těžko hledali jazyk, který by například slovo „telefon“ neodvozoval od řeckého základu „phone“ (tedy „zvuk“), finština si však vytvořila vlastní slovo - „puhelin“ (dalo by se přeložit jako „mluvítko“). Dalším příkladem by mohl být „parlament“, ve finštině „eduskunta“ (tedy něco jako „zastupitelská obec“), či „sport“ - finsky „urheilu“. I díky tomu samozřejmě finština představuje pro milovníky a studenty cizích jazyků poměrně velkou výzvu, nicméně ani to nic nemění na skutečnosti, že finština je jazyk krásný, zajímavý a zvukomalebný, jenž vám navíc otevře dveře do specifické a navýsost pozoruhodné finské kultury. Kromě toho jsou Češi ve studiu finštiny poměrně úspěšní, neboť finská výslovnost se podobá té naší - Češi i Finové mají například pevný přízvuk na první slabice.


Zkoušky nanečisto

© Petr Husar – Zkoušky nanečisto | www.zkousky-nanecisto.cz | www.e-matematika.cz

Webdesign www.osklivy-sup.cz, kresby Josef Quis