přeskočit na menu

Švédština
pro mírně pokročilé

Pro mírně pokročilé | pondělí | 19:00

 
 

Datum zahájení 30.9.2019
Délka kurzu: 15 lekcí
Cena: 3 950 Kč
Den: pondělí
Čas: 19:00 - 20:30
Lektor: Martin Severýn
Učebnice: RIVSTART A, 15.lekce
Místo: Na Březince 21, Praha 5
Stav: V kurzu jsou volná místa, můžete se do kurzu přihlásit.

Přihlásit se do kurzu Švédština Pro mírně pokročilé

Pro mírně pokročilé plus | středa | 19:00

 
 

Datum zahájení 2.10.2019
Délka kurzu: 15 lekcí
Cena: 3 950 Kč
Den: středa
Čas: 19:00 - 20:30
Lektor: Martin Severýn
Místo: Gymnázium Na Zatlance, Praha 5 - Anděl
Stav: V kurzu jsou volná místa, můžete se do kurzu přihlásit.

Přihlásit se do kurzu Švédština Pro mírně pokročilé plus

Profil kurzu švédština pro mírně pokročilé

Tento kurz je určen všem, kdo se vydali na cestu objevování skandinávské kultury a švédského jazyka a chtějí rozšířit své znalosti natolik, aby si mohli příjemně popovídat se švédským mluvčím nejen o sobě.

V hodinách budeme rozšiřovat zejména slovní zásobu a porozumění mluvenému slovu a naučíme se nenechat se jazykově zaskočit v nepředvídatelných situacích. Takže po absolvování kurzu už se ve Stockholmu neztratíte ani bez mapy!

Profil studenta:

Student hlásící se do tohoto kurzu je schopen se samostatně vyjádřit k užšímu okruhu témat (představit sebe a svou rodinu, popsat svůj všední den, záliby, povolání, plány na příští dovolenou, i události minulé). Je schopen reagovat na otázky a krátce se vyjádřit i k tématům, která nemá předem připravená. Čte jednoduché novinové články. Z gramatiky zná tvoření základních časů (minulý, přítomný a budoucí, v přehledu i předpřítomný), umí používat modální slovesa, zná užití zájmen i skloňování přídavných jmen.

Gramatika a tematické okruhy:

  • Stupňování přídavných jmen
  • Objektové tvary osobních zájmen
  • Příslovce
  • Spojky
  • Slovní zásoba: internetová komunikace, restaurace, oblečení, vybavení bytu, lidské tělo

Lektor kurzu

Martin

Martin

O lektorovi podrobněji

Další kurzy lektora:


Zkoušky nanečisto

© Petr Husar – Zkoušky nanečisto | www.zkousky-nanecisto.cz | www.e-matematika.cz

Webdesign www.osklivy-sup.cz, kresby Josef Quis

TOPlist