přeskočit na menu

Švédština
pro středně pokročilé

Pro středně pokročilé | pondělí | 17:25

 
 

Datum zahájení 30.9.2019
Délka kurzu: 15 lekcí
Cena: 3 950 Kč
Den: pondělí
Čas: 17:25 - 18:55
Lektor: Martin Severýn
Stav: V kurzu jsou volná místa, můžete se do kurzu přihlásit.

Přihlásit se do kurzu Švédština Pro středně pokročilé

Profil kurzu švédština pro středně pokročilé

Tento kurz otvíráme pro ty z vás, kdo chcete prohloubit a vyšperkovat své stávající znalosti švédštiny, jak aktivní, tak pasivní formou.

Budeme poslouchat hudbu, sledovat filmové ukázky a věnovat se četbě novinových článků.

Nové poznatky z gramatiky budeme propojovat s konverzací, aby se z naší švédštiny stal fungující pomocník, na kterého se můžeme vždy spolehnout.

Profil studenta:

Student hlásící se do tohoto kurzu je schopen se samostatně a bez přípravy vyjádřit k širšímu okruhu témat, která se ho přímo i nepřímo dotýkají (aktuální situace, počasí, plány), je schopen také delšího samostatného projevu (vyprávět příběh, popsat oblíbený film/knihu/místo). Je schopen jednodušší konverzace s rodilým mluvčím a četby zjednodušené beletrie. Z gramatiky zná užití všech časů kromě předminulého, umí utvořit všechny tvary podstatných a přídavných jmen, ale nejsou mu známy složitější syntaktické (slovosled ve VV, ani morfologické struktury (příčestí, slovotvorba).

Gramatika a tematické okruhy:

  • Krátké odpovědi
  • Zdvořilé prosby, imperativ
  • Podmiňovací způsob
  • Slovosled v souvětí, nepřímá řeč
  • Příčestí přítomné a minulé
  • Zájmena – pokračování (denna/detta/dessa, sin/sitt/sina, atd.)

Lektor kurzu

Martin

Martin

O lektorovi podrobněji

Další kurzy lektora:


Zkoušky nanečisto

© Petr Husar – Zkoušky nanečisto | www.zkousky-nanecisto.cz | www.e-matematika.cz

Webdesign www.osklivy-sup.cz, kresby Josef Quis

TOPlist