přeskočit na menu

Jazyková škola Březinka

Jazyková škola Březinka vznikla jako nadstavba k našemu dlouholetému projektu Zkoušky nanečisto. Zkoušky nanečisto se zabývají převážně přípravou na přijímací zkoušky na všechny typy škol. V průběhu let s námi začali spolupracovat šikovní jazykoví lektoři a další se nabízeli a posílali své profesní životopisy. Také nám dospěli a dostudovali ti, kteří našich příprav využívali a sami měli zájem pracovat v pedagogické firmě našeho typu. Toto byla východiska ke vzniku dalšího projektu: Jazykové školy Březinka.

Filosofie našich jazykových výuk by se dala popsat slovy: vstřícnost, náročnost, efektivita, spolupráce, motivace, odpovědnost. Snažíme se v přátelském a příjemném prostředí vytvořit tvůrčí atmosféru a zároveň klást na studenty vysoké nároky, motivovat je, přitáhnout je k výuce zajímavou a svěží výukou.

Naše jazykové lektory pečlivě vybíráme a snažíme se i je motivovat a vést k maximálním výkonům při jejich jazykových výukách. Pravidelně provádíme návštěvy výuk formou hospitací, reagujeme na požadavky klientů a průběh výuk zkvalitňujeme. Naše společná snaha se odráží v rostoucím zájmu o naše výuky a také v tom, že se většina našich studentů stále vrací, pokračuje ve výuce a také si mnozí přibírají další a další jazyky.

Profily jednotlivých jazykových lektorů:

Michaela Kreilová

Michaela Kreilová

Michaela Kreilová ukončila studium historie a francouzského jazyka na Pedagogické fakultě UK. Od ledna do června roku 2004 absolvovala stáž na pařížské univerzitě IUFM de Versailles. Má bohaté zkušenosti s výukou francouzského jazyka, individuální i skupinovou. Pro firmu Petr Husar - Zkoušky nanečisto pracuje od roku 1999. Pomáhá zde při přípravě učebních materiálů, vede výuku všeobecných znalostí a od roku 2005 má na starosti vedení a organizaci Jazykové školy Zkoušek nanečisto.

Jakub Havránek

Jakub Havránek

Jakub Havránek má vystudovanou matematickou a uměleckou školu, složenou zkoušku z angličtiny CAE. Specializuje se na výuku dětí, čemuž se aktivně věnuje již od roku 2005 kdy si koupil první anglické pexeso. Škola hrou totiž vyhovuje jak studentům, tak jemu. ;)

Eva Kulmová

Eva Kulmová

Mgr. Eva Kulmová je absolventkou Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, obor učitelství anglického jazyka/literatury a českého jazyka/literatury. Hned po studiu se začala naplno věnovat výuce anglického jazyka. Své pedagogické vzdělání si rozšiřovala v institutu St.Giles College - London Highgate. Speciální kurzy této školy absolvovala v Londýně i v Praze. Podílí na výuce v prestižních firmách a kurzech, vedla také pomaturitní studium. Působí jako senior teacher, což znamená, že metodologicky vede a řídí další lektory. V Jazykové škole Březinka vyučuje celou řadu let a patří zde k hlavním pilířům výuky anglického jazyka. Věnuje se kurzům na všech jazykových úrovní, od začátečníků přes středně pokročilé a pokročilé až po přípravné kurzy ke Cambridge Exams /FCE, CAE/.
V roce 2016 se stala Jazyková škola Březinka akreditovaným testovacím střediskem globální certifikační organizace PeopleCert www.peoplecert.org, pod níž spadají mezinárodní jazykové zkoušky LanguageCert www.languagecert.org. Eva za tento projekt převzala v rámci naší školy zodpovědnost. Od začátku roku 2017 u nás studenti tyto zkoušky už skládají, a to se 100% úspěšností.
Eva je také garantem velmi oblíbených anglických kurzů pro seniory. Její styl výuky je přátelský a plně profesionální.

Jak lektora hodnotí účastníci kurzů

Jan Procházka

Lucie

je studentem Právnické fakulty Univerzity Karlovy, obor právo a právní věda, k cizím jazykům má ale přesto velmi blízko. Již šest let se věnuje soukromé výuce angličtiny a francouzštiny, má četné zkušenosti s tlumočením a překlady pro zahraniční dobrovolníky stejně jako práce s mládeží, je také držitelem certifikátu CAE. Snaží se, aby jeho hodiny byly pro studenty výzvou, ale i o to, aby vzbudil nadšení z objevování nového jazyka.

Daniel

Daniel

Daniel is a graduate of New York University, where he earned a Master's Degree in English Language and Literature. He has been teaching in-company and public English courses in and around Prague for 7 years. Additionally, he has extensive experience of teaching Cambridge Exam preparation courses, and loves helping students pursue the ambitious goal of being certified speakers of English. He understands that students come from diverse backgrounds and have unique needs, and knows that no two courses should ever be the same. Above all, he believes that learning should be enjoyable and relevant to the lives of students, and strives to make every student leave the classroom feeling that his/her time has been well spent.

Daniel vystudoval na New York University, má magisterský titul v oboru Anglický jazyk a literatura a je kvalifikovaným lektorem angličtiny. Výuce angličtiny se v Praze a okolí věnuje už 7 let, vede jak kurzy firemní, tak kurzy pro veřejnost. Má navíc velmi široké zkušenosti s přípravnými kurzy ke Cambridge Exams. Daniel velmi rád pomáhá svým studentům dosáhnout náročného cíle stát se kvalifikovaným mluvčím anglického jazyka. Má porozumění pro to, že studenti pocházejí z různorodého prostředí a každý z nich má své jedinečné potřeby. Je si vědom toho, že každý jednotlivý kurz musí být ušit klientovi na míru. Daniel klade důraz predevším na to, aby výuka byla zábavná a odpovídající konkrétním požadavkům a zájmům daného studenta. Usiluje o to, aby student odcházel z hodin s pocitem, že jeho čas byl správně využit.

Lucie Marková

Lucie

Absolventka čínské filologie na FF UP v Olomouci, a oboru mezinárodní obchod na USTB v Pekingu, kde také dlouhodobě žila. Věnuje se podnikání, především v oblasti turismu, tlumočení, překladům, individuální a skupinové výuce čínského jazyka.

Zuzana Vorlíková

Lucie

Zuzana Vorlíková dokončuje magisterské studium finštiny a češtiny na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Ve Finsku tráví čas pravidelně na různých studijních či pracovních pobytech. Jeden semestr strávila na Erasmu v Tampere a během letních prázdnin pracovala v knihovně v Joensuu. Učení finštiny je pro ni zároveň koníčkem, kterému se věnuje pár let a ráda v něm bude pokračovat. Pro výuku používá učebnici Suomen Mestari a vlastní materiály.

Štěpán Pavlík

Štěpán Pavlík

Mgr. Štěpán Pavlík je absolventem oboru sinologie na FF UK, kde od září 2009 pokračuje v doktorandském studiu (obor Jazyky zemí Asie a Afriky) a ve školním roce 2008 – 2009 vyučoval kurzy čínské gramatiky a čínského písma. Ve školním roce 2000 – 2001 byl na stáži na Zhejiang University v Hangzhou v ČLR (obor Čínský jazyk a kultura), v červenci 2009 absolvoval kurz pro učitele čínštiny jako cizího jazyka na Fakultě čínského jazyka a kultury Pekingské pedagogické univerzity (Beijing Normal University). Ve školním roce 2003 – 2004 působil jako lektor angličtiny na Hunan Vocational School of Science and Technology v Changsha v ČLR. Po návratu z ČLR v roce 2001 začal působit jako tlumočník a překladatel čínského jazyka, od r. 2004 i jako průvodce čínsky mluvících turistických skupin v ČR a začal s výukou čínštiny.

Další kurzy lektora:

Alžběta Weisová

Alžběta Weisová

Alžběta Weisová (nar. 24.8.1982 v Praze) vystudovala magisterské studium na Filozofické fakultě UK v Praze - obor překladatelství-španělština a portugalská filologie. Během svého studia absolvovala dvousemestrální studijní pobyt na univerzitě v Lisabonu, a jednosemestrální pobyt ve španělské Granadě. S výukou jazyků, jak individuální i skupinovou, má několikaleté zkušenosti. Příležitostně také tlumočí a překládá.

Další kurzy lektora:

Anna Rážová

Anna Rážová

Anna Rážová (*1982) je absolventkou nederlandistiky s doplňujícím oborem komparatistika na FF UK (2008). V roce 2006 strávila semestr stáží na Vrije Universiteit v Amsterdamu a účastnila se také studijních pobytů v Belgii. V roce 2007 a 2008 se věnovala výzkumu nizozozemských dialektů v provincii Limburg, které byly tématem její diplomoveé práce. Nyní Anna pracuje jako lektorka a překladatelka. S výukou má mnohaleté zkušenosti a zabýva se všemi jazykovými úrovněmi a zaměřeními (konverzace, obchodní nizozemština, příprava na přijímací pohovory, jazykové zkoušky atd.). V současné době se připravuje na doktorandske studium nizozemské literatury na FFUK.

Další kurzy lektora:

Natálie Šmejkalová

Natálie Šmejkalová

Natalie Šmejkalová dokončila bakalářské studium oboru sinologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V srpnu 2006 - únoru 2007 absolvovala studijní pobyt na National Taiwan Normal University v Taiwanské Taipei. Od květnu 2007 vyučuje čínštinu. V červenci a srpnu absolvovala intenzivní studijní kurz na Beijing Language and Culture University v Pekingu. Kromě výuky čínštiny se věnuje trénování tenisu.

Další kurzy lektora:

Barbora Šmídová

Barbora Šmídová

Barbora Šmídová je absolventka francouzského jazyka a literatury na Pedagogické fakultě UK v Praze. Během svého studia strávila jeden semestr v rámci programu Erasmus na Université de Perpignan, kde se zabývala především sbíráním materiálu pro svou diplomovou práci, jejímž tématem byla Francouzská Nová Vlna. Nejenom francouzská kinematografie, ale také současná divadelní a umělecká tvorba je jedním z důvodů, proč se do Francie pravidelně a ráda vrací. Ať už jako průvodkyně po malebných vesničkách Provence, nebo jako cyklistka po klikatých stezkách Korsiky, či jako vášnivá lyžařka na svazích Pyrenejí a nejenom tam. Jako lektorka FJ působí v Praze již řadu let, dále se věnuje tlumočení a překládání.

Další kurzy lektora:

Pavel Havlík

Pavel Havlík

Pavel Havlík (1984) odmaturoval na osmiletém Gymnáziu Jiřího Ortena v Kutné Hoře. Během středoškolského studia několik let pracoval jako průvodce ruských a německých turistů středověkým městem. Před maturitou již složil jazykové zkoušky z němčiny ZMP a SZJZ. Od roku 2003 studuje na Pedagogické fakultě UK v Praze obor německý jazyk – ruský jazyk, v roce 2009 své magisterské studium dokončí. Absolvoval tři studijní stáže na německých univerzitách (Bonn, Freiburg im Breisgau, Berlin), v Německu celkem strávil jeden a půl roku. Pravidelně podniká studijní cesty do Ruské federace (Moskva, Petrohrad), je v trvalém úzkém kontaktu s ruskými rodilými mluvčími a ruskou kulturou. Dlouhou dobu se zajímá o česko-rusko-německé vztahy a intenzivně se věnuje reáliím těchto cizích zemí. Odborně se specializuje na ruštinu a němčinu v obchodní a právní komunikaci. Ve svých kurzech používá různé doprovodné a autentické materiály, výuku doplňuje praktickými poznatky z cizojazyčné oblasti, snaží se studenta pro cizí jazyk co nejvíce motivovat a trvale nadchnout. Od studenta vyžaduje zvýšenou aktivitu, plnou koncentraci v hodině a pravidelnou domácí přípravu. Velmi rád relaxuje pomocí hudby a filmu.

Další kurzy lektora:

Darina Šmídová

Darina Šmídová

Darina Šmídová (1977) je absolventkou oborů Afrikanistika a Dějiny a kultura islámských zemí na Filosofické fakultě UK (2004). V rámci oboru studovala svahilštinu a amharštinu. Pracovně strávila 6 měsíců v USA, 3 měsíce ve Velké Británii a 2 měsíce v Německu. Z angličtiny a němčiny složila státní jazykovou zkoušku. Pracovala pro společnosti Accenture a ExxonMobil. Má bohaté zkušenosti s výukou AJ, NJ a svahilštiny.

Další kurzy lektora:

Jelena Radičanin

Jelena Radičanin

Jelena Radičanin pochází ze Srbska. Na katedře slavistiky Filologické fakulty Univerzity v Bělehradě vystudovala český jazyk a literaturu. Po ukončení studia absolvovala několik univerzitních jazykových kurzů na Masarykově univerzitě v Brně a Karlově univerzitě v Praze. Od roku 2009. žije v Praze, kde se zabývá vyučováním srbštiny, češtiny pro cizince, překládáním a tlumočením.Do své výuky se snaží zapojit i současné reálie dané země a přiblížit studentům její kulturu, tradici a literaturu.

Anna Pletichová

Anna Pletichová

Anna Pletichová vystudovala magisterské studium oborů Arabistika a Dějiny a kultura islámských zemí na Filozofické fakultě UK. V rámci studia absolvovala v červenci 2007 a 2008 intenzivní kurz moderní spisovné arabštiny na Bourguiba Institute v Tunisku a ve studijním roce 2008 - 2009 strávila semestr v Káhiře, kde se zaměřovala jak na moderní spisovnou arabštinu, tak na egyptský dialekt. S výukou arabštiny má již několikaleté zkušenosti a to jak v rámci skupinových, tak soukromých hodin.

Další kurzy lektora:

Zuzana Kudláčková

Zuzana Kudláčková

Pronikání do tajů cizích jazyků je pro ni srdeční záležitost. Vystudovala obory arabistika a překladatelství-tlumočnictví (se specializací angličtina) na Filozofické fakultě UK. Arabštinu dále studovala na stipendijních pobytech v Tunisu a Káhiře. Již několik let se s radostí věnuje výuce moderní spisovné arabštiny. Z tohoto jazyka také příležitostně překládá. O arabsko-českém překladu napsala knihu „Z průpovědí arabských.“ Navštívila řadu arabských a islámských zemí. Zastává názor, že nedílnou součástí studia jazyka je i seznamování se s jeho kulturou, což u exotických jazyků platí dvojnásob. Ať už vás k arabštině přivábily cikády v Cairu, nebo ropné vrty, nabízím vám pomocnou ruku.

Další kurzy lektora:

Barbora Skálová

Barbora Skálová

V roce 2008 dokončila magisterské studium finské filologie na Ústavu lingvistiky a ugrofinistiky Filosofické fakulty Univerzity Karlovy, momentálně je doktorandkou na Katedře ruských a východoevropských studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a věnuje se finským poválečným dějinám. Během studií absolvovala několikaměsíční studijní stáže na univerzitě v Helsinkách a Joensuu, v létě 2005 absolvovala intenzivní jazykový kurz na univerzitě v Jyväskylä. Výuce finštiny se s radostí a nadšením věnuje již několik let.

Další kurzy lektora:

Šárka Malá

Šárka Malá

Je absolventkou oboru Filologie francouzského jazyka a Kulturologie na Filosofické fakultě UK. V roce 2005 a 2007 strávila dva roční studijní pobyty na Université de Toulouse II, Le Mirail ve Francii, kde absolvovala magisterský studijní program Latinsko-amerických studií. Již deset let se zabývá výukou jazyků, má za sebou zkušenosti s výukou v několika pražských jazykových školách i ve firmách. Její hodiny jsou dynamické a motivující, důraz je kladen na aktivní osvojování studovaného jazyka ve všech jeho aspektech a okamžitou praktickou využitelnost získaných znalostí. Studium je zpestřeno množstvím zábavných cvičení, her a uvedením do kontextu dané kultury. Šárka Malá vede kurzy Francouzštiny, Španělštiny a Češtiny pro cizince všech úrovní.

Další kurzy lektora:

Eva Balcarová

Eva Balcarová

Eva Balcarová absolvovala bakalářské studium francouzské filologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde v současné době pokračuje v navazujícím magisterském studiu. Paralelně tamtéž studuje v bakalářském programu překladatelství a italštinu. Na gymnáziu strávila půl roku na jazykovém lyceu ve Francii, v roce 2008 se zúčastnila letní univerzity v Poitiers se zaměřením na francouzskou literaturu a v létě 2009 pak jazykové stáže na univerzitě v italské Bologni. Výuce francouzštiny se věnuje již tři roky.

Další kurzy lektora:

Petra Jurečková

V roce 2003 dokončila magisterské studium na Filosofické fakultě UK v Praze obor hebraistika. Během studií absolvovala roční stáž v Izraeli a navštěvovala intenzivní jazykový kurz v Jeruzalémě. Dva roky vyučovala hebrejský jazyk na Gymnáziu a Vyšší odborné škole cestovního ruchu v Praze. Momentálně se věnuje i překladům z německého a anglického jazyka.

Další kurzy lektora:

Petra Hesová

Petra Hesová

V květnu 2010 jsem ukončila studium švédštiny na FFUK, ale nadále pokračuji tamtéž ve studiu americké literatury. Už několik let se věnuji soukromé výuce angličtiny a od počátku roku 2009 s radostí a nadšením pomáhám studentům objevit krásy švédského jazyka (kterých je mnoho). Ve Švédsku jsem v rámci studia strávila dva semestry plné roztodivných zážitků, o které se ráda podělím. Kromě cizích jazyků se aktivně věnuji hudbě, která jde s melodickou švédštinou obvzlášť hezky dohromady, sportu a cestování. Snažím se o to, aby studenti z mých hodin odcházeli s úsměvem, schopností použít to, co se naučili, a dobrou výslovností.

Eva Janouškovcová

Eva Janouškovcová

vystudovala kroatistiku a slovenistiku na FF UK a v rámci studia absolvovala stipendijní pobyty v Záhřebu a Lublani. S výukou chorvatštiny začala v roce 2008 a má zkušenosti se skupinovými, individuálními i letními intenzivními kurzy. V nedávné době začala také učit češtinu pro cizince. Své hodiny ráda zpestřuje aktualitami a vždy se je snaží přizpůsobit individuálním potřebám studentů. Vedle práce v chorvatské centrále cestovního ruchu se věnuje rovněž překladům a tlumočení.

Lenka Vašáková

Lenka Vašáková

V září 2010 úspěšně zvládla magisterské státní zkoušky na FFUK, obor anglistika, amerikanistika a v současné chvíli složila státnice z dánštiny. Studium jazyků si vybrala nejen proto, že se v číslech, vzorcích a silách ztrácí (a obdivuji každého, kdo se v nich vyzná), ale především proto, že se ráda seznamuje s novými kulturami, názory a představami. Věří, že znalost dalšího jazyka člověku kromě lepšího dorozumění poskytuje také možnost seznámit se s trochu jiným způsobem myšlení a pohledem na svět. Na svých kurzech a soukromých hodinách se proto snaží studentům nový jazyk co nejvíce přiblížit a pomoct jim, aby se nezvyklé gramatiky a slovíček nebáli a namísto toho jim čelili s odvahou a odhodláním a především s radostí z vlastních pokroků a úspěchů. Chtěla by, aby si lidé z jejích hodin odnášeli dobrý pocit ze sebe sama a aby se s chutí pouštěli do dalšího prozkoumávání nových jazyků, světů a kultur.

Juliána van der Horst Fulajtárová

Juliana Fulajtarová

Juliána Fulajtárová je studentkou nederlandistiky na FF UK v Praze. Během svého studia absolvovala roční stáž na Universiteit Utrecht. Zúčastnila se také studijních kurzů v Hasseltu (Belgie) a Brně. Příležitostně překládá a tlumočí.

Lenka Pivoňková

Lenka Pivoňková

Lenka Pivoňková studovala italský jazyk na Česko-italském jazykovém gymnáziu v Praze. Po studiích na gymnáziu vycestovala do italského regionu Kalábrie, kam pravidelně každý rok pracovně vyjížděla na několik měsíců. V rámci pobytů jsem si prohlubovala a upevňovala znalosti italského jazyka, seznamovala jsem se s místní kulturou, lidmi, tradicemi a zvyky. V roce 2005 úspěšně složila zkoušku z italského jazyka a získala mezinárodní jazykový certifikát P.L.I.D.A. Od téhož roku se aktivně věnuje individuální a firemní výuce italštiny. V roce 2010 úspěšně složila závěrečné zkoušky na Vyšší odborné škole cestovního ruchu, kde jako součást studia samozřejmě nechyběla italština. Během studií se aktivně věnovala tlumočení a překládání. V posledních letech se aktivně věnuje i tlumočení a překládání webových stránek. Ve výuce dává důraz na procvičování a využívání gramatických jevů v praktických rozhovorech, které studenta naučí se nejen správně ptát, ale i odpovídat v každodenních situacích, se kterými se lze setkat. Nezáživné gramatické pasáže studentům co nejvíce zjednodušuje a pomocí hry se jim je snaží vštípit do paměti.

Magda Švarcová

Magda Švarcová

Magda Švarcová je absolventkou FF UK v Praze oborů italianistiky a překladatelství-tlumočnictví angličtiny. Aktivně se věnuje jak překládání, tak výuce obou jazyků. Především k italštině si vyvinula velmi citový vztah a Itálii vnímá jako druhý domov. Měla možnost vycestovat na různé studijní pobyty do Bari, Sieny, Milána, Benátek a naposledy na rok do Turína, kde se věnovala výuce angličtiny přes italštinu. Má dlouholeté zkušenosti s vyučováním jazyků a vždy se snaží přenést nadšení z jazyka i na své studenty.

Dan Samek

Dan Samek

Dan Samek studuje italskou filologii na Filozofické fakultě Karlovy Univerzity, pochází z města, ve kterém se tyčí pevnost Špilberk, která v 19. století ve svých útrobách držela italské vlastence, řečené carbonari. Není to avšak jediný důvod, proč má lektor k zemi apeninského polostrova hluboký vztah, který nepřetržitě utužuje pravidelnými návštěvami. Nezajímá se pouze o italský jazyk, ale také o současné a minulé kulturně-politické dění země sluncem políbené. O své zájmy se vřele a rád dělí i se svými studenty. Výuku vede humorně, avšak vážně, uvolněně, a přece poctivě, s učebníci, ale i bez.

Martin

Martin

Martin ukončil v roce 2013 obor Švédská studia na FFUK, ale nadále pokračuje tamtéž ve studiu historie. Výuce cizích jazyků se věnuje už od střední školy, kdy studoval česko-francouzské gymnázium a část studia strávil ve francouzském Dijonu. Studium švédštiny ho zaválo do Uppsaly a na tamní univerzitě strávil rok. Při hodinách se se studenty řídí učebnicí Rivstart, která poskytuje základní návod pro pochopení gramatiky, ale nejdůležitější je pro něj komunikace se studenty a jejich rychlá schopnost zbavit se studu a mluvit, nebát se a co nejdříve jazyk používat jako komunikační prostředek. Konverzace je podsatnou částí každé hodiny a pod Martinovým vedením si můžete být jistí, že bude vždycky zábavná a přínosná.

Nikola

Nikola má za sebou absolvování šestiletého gymnázia v německém městečku Pirna a studium německé jazyka. S výukou jazyka má bohaté zkušenosti, výuce němčiny se věnuji již přes 5 let. Ve svých hodinách klade důraz na komunikace a jejím hlavní motto je: "Škola hrou".

Jana

Jana H

Jana absolvovala studium anglického jazyka a literatury a pedagogiky na PedF UK. Anglický jazyk aktivně využívala mnoho let při své práci v zahraničním komerčním rádiu a zároveň se už několik let věnuje jeho výuce.

Jak lektora hodnotí účastníci kurzů

Ruixia

Ruixia

Vystudovala obor výuka čínštiny pro zahraniční studenty na Beijing Language Institute, nynější Beijing Language and Culture University. Čínštinu následně vyučovala na soukromé škole v Hongkongu. Dlouhodobě pobývala v zahraničí. V České republice učila studenty FFUK, v soukromých jazykových školách a nyní i na PORGu.

Jana

jana

Jana vystudovala dánštinu na FF UK. V roce 2011 strávila jeden semestr na univerzitě v Kodani a v roce 2014 semestr na universitě v Aarhusu. Kromě toho absolvovala i několik letních jazykových kurzů na tzv. dánských h?jskole v jižním Jutsku. Dánštinu učí od roku 2012, zkušenost má jak s individuálními, tak skupinovými kurzy. Při výuce vychází především z knížky Aktivt dansk, osvědčené učebnici, s kterou pracují studenti dánštiny prakticky po celém světě. Důraz je kladen na konverzaci a poslech, obecně považován za největší úskalí dánštiny. Samozřejmostí je řada doplňkových aktivit, díky nimž vás hodiny dánštiny budou bavit a které vám pomohou zvládnout gramatiku i základní konverzační témata.

Barbora Bendíková

Barbora Bendíková

Barbora Bendíková (*1994) studovala na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v bakaláři germanistiku a bohemistiku, nyní pokračuje v magisterském studiu germanistiky a obecné lingvistiky. Výuce a doučování němčiny (a příležitostně i češtiny) se věnuje už od konce střední školy, v Březince učí od podzimu 2017. Vede kurzy němčiny pro začátečníky, pro seniory i dospělé a kurz němčiny k maturitě, v nichž se pokouší studentům/studentkám ohleduplnou a zábavnou formou představit německou gramatiku proslulou bezpočtem pravidel (a stejným množstvím výjimek z nich).

Jana Boháčová

Jana Boháčová

PhDr. Jana Boháčová vystudovala obor učitelství matematiky a chemie na Pedagogické fakultě UK. V rámci studia absolvovala dva semestry na University of Derby ve Velké Británii, kde propadla kouzlu anglického jazyka a složila z něj zkoušku CAE. Krátce učila na dvou pražských gymnáziích. Od roku 2014 vzdělává své děti na prvním stupni doma. V rámci domácí výuky je učí také anglický jazyk, snaží se, aby výuka probíhala co nejvíce hravou a přirozenou formou. Chce své žáky hlavně podpořit, aby se nebáli v anglickém jazyce komunikovat, a to i za cenu dělání chyb. Chyby vnímá jako přirozenou součást procesu učení cizího jazyka.

Barbora Vodesilová

Barbora Vodesilová

K italskému jazyku jsem se dostala při práci baby sitter a to za pomoci mé kamarádky, která v té době žila v jedné rodině blízko Lago di Garda. V té době jsem netušila, jak moc se můj život změní. Z naplánovaných pár měsíců pobytu se stalo více jak deset let, během kterých jsem měla možnost Itálii procestovat, vystřídala jsem řadu zaměstnání od kongresové hostesky až po key account ve velké firmě, prošla jsem mnohými kurzy italského jazyka a nakonec jsem studovala na Univerzitě v Bergamu fakultu literatury a italského jazyka. Itálie mě vždy přitahovala. Italskou kulturu jsem vnímala jako velice živou, divokou, otevřenou a kreativní a to mě vždy lákalo. Život tam jsem si zamilovala, leč nebyl vždy lehký a ráda své studenty na lekcích obohatím i o fakta, o kterých se až tak nemluví. Během hodiny se věnuji gramatice, poslechu, četbě, ale především se snažím se studenty konverzovat a vtahovat je do italských realíí.

Miriam Kulmová

Miriam Kulmová

Miriam Kulmová studuje Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor Arts management a souběžně pracuje pro naši jazykovou školu a Zkoušky nanečisto, kde má kromě výuky angličtiny na starosti také organizační a administrativní záležitosti. Specializuje se na vedení dětských kurzů, praktické zkušenosti si prohloubila při výuce individuálních hodin, doučováním, ale též i výukou na našich letních anglických kempech. V hodinách má ráda pestrost, dynamický přístup, humor a pohodovou atmosféru.

Sára Sichingerová

Sára Sichingerová

Sára Sichingerová vystudovala bohemistiku a anglistiku-amerikanistiku na FF UK. Specializuje se na výuku dětí a mládeže, rozumí si ale i s dospělými. Na jazycích má ráda, jak je jejich učení intuitivní, a právě na to se snaží ve svých lekcích zaměřovat. Zrovna teď se učí maďarsky, aby na tom mohla dokazovat svým studentům, že angličtina je jednoduchá. Kromě jazyků se zajímá o americkou kulturu, zejména literaturu a hudbu, a různé další způsoby, kterými se lidé v běžném životě dostávají k angličtině.

Vendula

Vendula

Do francouzštiny jsem se zamilovala už jako malá holka a "vydupala" si ji jako první světový jazyk na základní škole s rozšířenou výukou jazyků, na kterou jsem se kvůli ní přihlásila a dojížděla kvůli ní do jiného města. Už tehdy mi totiž bylo jasné, že to bude láska na celý život. Vystudovala jsem ji na Masarykově univerzitě v Brně a v praxi ji ověřila postupně jako au-pair v Provence, studentka Erasmu v Paříži, a lektorka na Francouzské alianci v Brně. Jednoho Francouze, kterého jsem tam potkala, jsem si dokonce málem i vzala. Ovšem zatímco láska k němu vzala za své, ta první zůstala a přetrvává. Před dvěma lety mě osud zavál do Prahy, která mi velmi rychle přirostla k srdci. Bydlím na Smíchově, kde francouzštinu slyším na každém kroku. Ačkoli jsem vystudovaná literátka a z francouzské literatury mám i doktorát, vždy jsem učila francouzský jazyk, s jehož výukou mám díky četným jazykovým kurzům pro veřejnost mnohaleté zkušenosti . Učím nesmírně ráda a o svou lásku k francouzštině a francouzské kultuře se se svými studenty dělím. Největší radost mám, když u nich později pozoruji stejné nadšení a zápal.

Barbora Šivecová

Barbora Šivecová

vystudovala magisterský obor Nizozemský jazyk a literatura na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Má za sebou studijní pobyt na Vídeňské univerzitě a také jazykové pobyty v Holandsku a Belgii. Už během studia začala s výukou holandštiny a zjistila, že to je přesně to, jak chce tento jazyk využívat. Spojení holandštiny a učení je pro ní vášní. Příležitostně se věnuje překladu, korekturám, samostudiu cizích jazyků a holandštinu už dlouho používá v profesním živote v práci v nadnárodní společnosti.


Bývalí lektoři:

Isaac

Isaac

"I am from a small town in Rhode Island, the smallest state in the United States. I studied the German language and General Education at Wheaton college, in Massachusetts. Since I was young, I have always loved languages. I have learned German since Kindergarten and am fascinated by the idea that the same thoughts can be expressed in many different languages. I first came to Prague to become certified in Teaching English as a Foreign Language (TEFL). Since my certification I have had the pleasure of teaching full-time. I enjoy teaching because I like to share my passion for language with as many people as I can. I believe that the most important quality in a teacher is the ability to understand learning from the student's perspective. Because I am a lifetime learner of a foreign language, I believe I am perfectly suited for teaching one. Learning a language can be difficult, but it can also be a lot of fun! I hope my students will enjoy learning a foreign language as much as I enjoy teaching it."

Kym

Kym

I am from Newcastle, a northern city in the UK. I studied at a university in Liverpool, where I gained a Masters in Criminology. After some time working at the same university I decided to move to the Czech Republic to train as a foreign language teacher. I planned to stay in Prague only a short time, but have now been here 10 months and I love the city and teaching and do not want to leave. I now teach full time general and business English from beginner to advanced level. I am a patient and friendly teacher who will fit the lesson to the individual or group I am teaching.

Kate

Kate

My name is Kate KingDavis. I like to focus on conversation. I believe it is important to know how to express yourself. Through my classes you will improve and develop your social skills. I will help you to understand and use the appropriate language for all social situations. We will discuss grammar issues as they arise in conversation. I aim to influence and encourage you to use English confidently, naturally and creatively. Everybody expresses themselves differently, and I want to help you find your voice.

Bao

Bao

Bao je v současné době studentem oboru sinologie na Filosofické fakultě University Karlovy v Praze. V roce 2011 absolvoval půlroční studijní pobyt na Beijing Language and Culture University v ČLR . Původem pochází z Vietnamu, v České republice žije od svých 4 let. Vietnamštinu a čínštinu vyučuje od roku 2010. Od roku 2011 také působí jako průvodce v JV Asii, Číně a Tibetu. V prosinci 2012 úspěšně složil čínskou jazykovou zkoušku HSK4. Věří, že při studiu jazyků, obzvláště asijských, velice pomůže i znalost kultury národa, který daným jazykem mluví. Na hodinách tedy plně využívá svou osobní zkušenost se západním a východním kulturním prostředím k přiblížení nezvyklých jazykových jevů svým studentům. Předmětem jeho zájmu jsou jazyky obecně. Rád se je učí, ale i dále předává již nabyté znalosti. S nadšením vám pomůže při pronikání do tajů asijských jazyků.

Marcela

marcela

K angličtině jsem měla blízko odjakživa, proto jsem si ji vybrala i jako studijní obor na Filozofické fakultě v kombinaci s lingvistikou a fonetikou. První kurz pro Březinku jsem učila v růžové učebně a chodily do něj tři velmi milé dámy. Skvělé studenty mám doteď, což je jedna z věcí, díky kterým mě práce lektorky pořád baví. V hodinách mám ráda uvolněnou atmosféru a pestrost, ale zároveň pečlivost a opakování (yes, practice makes perfect, takže u mě najdete i domácí úkoly :) Kromě učebnice dojde obvykle i na konverzaci, hry nebo různé kartičkové aktivity, při nichž mě studenti už nejednou překvapili skvělými nápady. Často totiž učím nejenom já je, ale i oni mě :)

Bedřich Hloušek

Bedřich Hloušek

Bedřich Hloušek s němčinou začal již v útlém dětství. Zabývá se jí celý život – ve své práci v mezinárodních organizacích, jako zástupce německých firem, a posléze – donedávna - jako ředitel obchodního zastoupení německé společnosti. Němčina je pro něho celoživotní hobby - živá, aktuální a neakademická, vždy korektní. On sám možná je doyenem lektorského sboru, avšak na jeho vitalitě a mentální pohodě to není patrné. Komunikační aktivity zvládá jako lektor lehce a s pohodou, jaká jistě zaimponuje zejména dříve narozeným účastníkům kurzů - a bude pro ně dobrou motivací.

Další kurzy lektora:

Denisa Drlíková

Denisa Drlíková

Denisa Drlíková vystudovala anglickou a českou filologii na Univerzitě Palackého v Olomouci. Výuce angličtiny a češtiny pro cizince se věnuje již několik let. Na výuku jazyků se zaměřila i v obou svých diplomových pracích. V letech 2009 a 2010 absolvovala půlroční studijní pobyt v Rakousku a roční studijní pobyt v USA. Ve svých hodinách klade důraz také na kulturní specifika cílové země. Preferuje skupinovou výuku, protože ji považuje za dynamičtější a zábavnější. V roce 2010 složila zkoušku CPE. Kromě angličtiny se domluví také německy a italsky. Momentálně také vyučuje angličtinu na vysoké škole a učí češtinu pro cizince.

Peter Le Couteur

Peter Le Couteur

Hello! My name is Peter Le Couteur. I am a British artist and musician from London. I've been living in Prague for four years since I completed my TEFL certificate here, teaching a wide range of ages and abilities. I have a degree in English Literature from Durham and a degree in Fine Art from Prague College. I almost never teach with textbooks – I believe that real conversation is the best way to learn a language, and when we come to some useful grammar, I can explain it from the beginning. I always fit each lesson to the individual students I'm teaching."

Eva Hermans

Eva Hermans

Eva Hermans je absolventkou Vysoké školy hotelové se zaměřením na Management cestovního ruchu. Její záliba a velké nadšení pro cizí jazyky ji přivedly k absolvování četných doplňujících kurzů a mezinárodních jazykových certifikátů opravňujících k výuce jazyků. Ma složen nejvyšší stupeň nizozemské zkoušky CNaVT (úroveň PAT – Profiel Academische Taalvaardigheid). V roce 2012 absolvovala program Právnicke minimum pro tlumočníky a překladatele na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Své jazykové zkušenosti nasbírala především svými častými pobyty v zahraničí (Nizozemí, Belgie) a denním kontaktem s rodilými mluvčími. Má dlouholeté zkušenosti s výukou nizozemštiny jak ve veřejnostních, tak i firemních a individuálních kurzech. Její hodiny jsou aktivní, dynamické, zábavné a motivující. V současné době se aktivně věnuje výuce nizozemštiny, překladům, tlumočení a provázení nizozemsky hovořících turistů.

Eliška Weidenborner

Eliška Weidenborner

Eliška Weidenborner je studentkou Filozofické fakulty UK v Praze, obor anglistika-amerikanistika a italština. Zároveň se věnuje výuce angličtiny pro jazykové školy Březinka a James Cook. Má bohaté zkušenosti s individuální výukou i s vedením skupinových kurzů. Znamenitě zvládá práci se studenty různých úrovní a efektivní vyučování všeobecné i obchodní angličtiny. Po absolvování česko-italského gymnázia žila několik let v Irsku, kde působila jako instruktorka jízdy na koni. Má ráda energické hodiny, stoprocentní účast a kvalitní domácí přípravu všech studentů. Při svých výukách dává důraz na trénování správné a přesné výslovnosti. Její hodiny jsou pestré a zábavné.

Další kurzy lektora:

Luisa Robovská

Luisa Robovská

V roce 2008 ukončila magisterské studium na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, obor švédština, srbština. V rámci studia strávila dva semestry ve Švédsku a jeden semestr v Srbsku. Od roku 2005 působí jako lektorka švédštiny všech úrovní, překladatelka a průvodkyně švédských turistů po Praze.

Další kurzy lektora:

Cetin Kara

V roce 2006 dokončil studium germanistiky a turečtiny na Pedagogické fakultě v turecké Adaně. V roce 2005 absolvoval půlroční stáž na německé univerzitě Osnabruck v rámci programu Erasmus. Od září 2006 do dubna 2007 pracoval jako lektor turečtiny, němčiny a angličtiny v rakouském Grazu. Má bohaté zkušenosti s výukou turečtiny a němčiny soukromě i ve firmách. V rámci výuky turečtiny chce svým studentům předat nejen jazykové znalosti, zároveň přiblížit kulturu, současnost i historii své země. Ve svých metodách výuky upřednostňuje jednoznačně konverzaci, ať už se jedná o výuku turečtiny, tak i němčiny. Mluví plynně turecky, německy a anglicky, částečně česky.

Další kurzy lektora:

Katarina Kratochvílová

Katarina Kratochvílová

Absolventka česko-německého gymnázia nyní po intenzivních kurzech nizozemštiny a roční stáži na Vrije Universiteit v Amsterdamu dokončuje magisterské studium oborů překladatelství-tlumočnictví němčina a nizozemština na Filozofické fakultě UK v Praze. Od roku 2003 se intenzivně věnuje překladatelství a soukromé i firemní výuce jazyků formou individuálních i skupinových kurzů včetně přípravy studentů k jazykovým zkouškám.

Další kurzy lektora:

Kristýna Kuhnová

Kristýna Kuhnová

Kristýna Kuhnová je absolventkou Gymnázia na Vítezné pláni. V současné době studuje na Filozofické fakultě dvouobor Kulturologie - Portugalština, přičemž obor Kulturologie ukončila v září 2008. Během studia na Univerzitě Karlově získala na školní rok 2005 - 2006 stipendium na roční pobyt v Lisabonu, kde studovala na Universidade Clássica de Lisboa kromě portugalského jazyka také portugalsky psanou literaturu. Roku 2008 získala čtyřměsíční vládní stipendium od Institutu Camoes na výzkum portugalského hudebního žánru Fado ve městě Lisabon. S výukou portugalštiny má několikaleté zkušenosti.

Další kurzy lektora:

Daniel Sywala

Daniel Sywala

Daniel je v současné době studentem Anglo-americké vysoké školy, obor Business Administration. Po matce je rodilý mluvčí a udržuje pravidelný kontakt s rodinou a přáteli v Srbsku. Dlouhodobě (v letech 2002 - 2006) žil v Srbsku a vystudoval tam střední školu.

Další kurzy lektora:

Karolína Stipetić Kosová

Vystudovala italštinu a chorvatštinu na FFUK v Praze. Absolvovala dlouhodobé semestrální pobyty na univerzitách v Bari, Římě a Záhřebu a kratší stipendijní pobyty v Dubrovníku, Trogiru a Florencii. Opakovaně se navštěvuje i další místa v Chorvatsku a Itálii. Má dlouholeté zkušenosti s výukou jazyků a ve svých lekcích klade důraz na propojení jazyka s geografickými a společenskými reáliemi dané země, které považuje za nedílnou součást jazykové kultury.

Další kurzy lektora:

Zuzana Tesaříková

Zuzana Tesaříková

Zuzana Tesaříková dokončuje studium oboru norský jazyk a literatura- etnologie na Filozofické fakultě UK v Praze. V rámci studia absolvovala dvě půlroční studijní stáže v Bergenu a Oslu a dvouměsíční vládní stáž v norském hlavním městě. Má zkušenosti se skupinovou i individuální výukou, příležitostně překládá.

Další kurzy lektora:

Dana Vitásková

Dana Vitásková se dlouhodobě aktivně věnuje anglickému jazyku. Po maturitní zkoušce absolvovala jazykové pomaturitní studium ukončené Certificate of Studies (completed language level 6 - advanced) a opakované pobyty v USA. Od roku 2000 se věnuje intenzivně výuce anglického jazyka pro různé jazykové školy a agentury a to kurzů skupinových, individuálních, soukromých či firemních. Od roku 2006 je studentkou Vysoké školy Jana Amose Komenského obor Vzdělávání dospělých.
S Jazykovou školou Zkoušek nanečisto spolupracuje od června 2005.

Mário Augusto Caetano João

Mário Augusto Caetano João

Mário Augusto Caetano João, narodil se 24. listopadu 1978 v Luandě, Angola. Absolvoval první cyklus oboru francouzský jazyk a tělesná výchova na Pedagogické fakultě UK a vystudoval portugalskou filologii na Filosofické fakultě UK. V současné době je doktorandem (PhD.) afrikanistiky na stejné fakultě, kde se už pátým rokem učí svahilštinu a studentem 5. ročníku Evropské agrární diplomacie na Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze. Specializuje se na dějiny Angoly, konkrétněji na 20. století. Je jednatelem ČAKO (Česko-angolská kulturní organizace). Pracuje jako manager pro obchod v Delegaci Icep|Portugal, obchodní oddělení velvyslanectví Portugalska v Praze. V letech 2001-2002 a 2003-2004 učil portugalštinu, francouzštinu a tělesnou výchovu na Soukromém gymnasiu Josefa Škvoreckého.

Věra Vašíčková

Věra Vašíčková

Věra Vašíčková vystudovala v roce 1996 arabistiku na Filosofické fakultě UK. Má bohaté zkušenosti s individuální a skupinovou výukou arabštiny. V roce 1989 získala státní zkoušku z anglického jazyka. Pracovala pro cestovní kancelář Concorde International Praha, American Express, Finnair Praha.

Tomáš Klinka

Tomáš Klinka

Tomáš Klinka v září 2005 dokončil studium na Pedagogické fakultě UK, obor francouzský jazyk-dějepis. V roce 2003 absolvoval roční stáž na francouzské univerzitě- Université de Perpignan v rámci programu Erasmus. Mluví plynně anglicky a španělsky. Od roku 2000 vyučuje individuálně francouzský jazyk, od roku 2005 učí také pro jazykovou školu English Point.

Miroslav Manďák

Je studentem oboru portugalština na filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Od září 2003 do června roku 2004 studoval na univerzitě v Lisabonu - Universidade Nova de Lisboa . Věnuje se překládání a tlumočení. S výukou portugalštiny má již několikaleté zkušenosti.

Petra Zbožínková

Petra Zbožínková

Petra Zbožínková vystudovala gymnázium Nad Kavalírkou.Tři roky žila a studovala v Německu. Navštěvovala také kurzy německého jazyka na státní jazykové škole, kde roku 2002 získala Státní zkoušku z německého jazyka. Od roku 2003 studuje na Pedagogické fakultě UK, obor germanistika-společenské vědy. Má bohaté zkušenosti s výukou němčiny v jazykových kurzech a vedením přípravných kurzů německého jazyka pro maturanty.

Další kurzy lektora:

Patricie Krechloková

Patricie Krechloková se věnuje čínštině již dlouhý čas. Obor sinologie začala studovat na Universität zu Köln v německém Kolíně nad Rýnem a posléze absolvovala roční stáž na Pekingské univerzitě Beijing Normal University. Během studijního pobytu v Číně složila mezinárodní zkoušku z čínského jazyka HSK. Po návratu ze studijního pobytu v roce 2005 se věnuje výuce čínského jazyka. V současné době dokončuje studium na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Kromě výuky čínštiny se věnuje také tlumočení a překládání, zajímá se o světovou kinematografii a překládá filmy pro filmové festivaly. Ve svých kurzech se snaží obtíže čínského jazyka maximálně zpřístupnit všem svým studentům. Její výuky probíhají v příjemné tvůrčí atmosféře a studenti se na ně pravidelně těší.

Další kurzy lektora:

Sophie Teheux

Sophie Teheux

Sophie Teheux pochází z Belgie, kde vystudovala bakalářské studium v oboru slavistiky (ruský a český jazyk) na Svobodné univerzitě v Bruselu. Magisterský titul v oboru středoevropských studií získala na Sorbonně v Paříži. Během svého studia strávila jeden rok v rámci programu Erasmus na Karlově Univerzitě v Praze. Během léta jezdila na letní školu slovanských studií buď do Brna, Prahy, Moskvy nebo do Debrecenu v Maďarsku, kde se zabývala studiem maďarského jazyka. Po studiu se rok specializovala na středoevropskou kinematografií na katedře filmových věd na FFUK v Praze. Výuce francouzštiny se začala věnovat v roce 2005 v Praze. V roce 2008 obdržela certifikát z francouzštiny pro cizince. Vyučuje také angličtinu. Věnuje se překládání.

Další kurzy lektora:

Carlos Riço

Carlos Riço

Carlos Riço dokončil v roce 1999 studia na Universidade da Beira Interior v portugalském městě Covilha. Pracoval jako hlavní účetní v několika místních podnicích a zároveň školil zaměstnance v systému managementu kvality. V současné době žije v Praze, kde pracuje v jedné mezinárodní společnosti, a také se věnuje výuce portugalského jazyka. Má zkušenosti s individuální i skupinovou výukou zaměřenou především na konverzaci.

Další kurzy lektora:

Mathieu Detaille

Mathieu Detaille

Il est arrivé a Prague en 2008 a la suite d'une belle rencontre. Il a fait un master en communication culturelle a Bruxelles, puis étudié le français pour les étrangers a Paris. Il est un passionné d'histoire aussi, et il commence a l'étudier a l'université de Paris-Nanterre. Avant de débarquer a Prague il a beaucoup voyagé, Il adore rencontrer des gens de toutes les origines et s'intéresser a ce qu'ils pensent, a leur réalité du quotidien. En Tchéquie il a "redécouvert" la nature, qui est plus préservée que chez lui. Il adore les grands espaces et l'océan ?

Phillip

Phillip

My name is Phillip and I´ve been teaching English in Prague for over 5 years. I´m from Atlanta, Georgia. My educational background is business/economics, with a minor in education. I´m a graduate of Georgia State University. I became a teacher because I enjoy the interaction with students and because I truly believe that we all have something to learn from each other, both teacher and student. My activities include hiking, biking, snowboarding, and culinary experiments. The classroom, I truly believe, should be welcoming, interesting and, above all, motivational.

Další kurzy lektora:


Zkoušky nanečisto

© Petr Husar – Zkoušky nanečisto | www.zkousky-nanecisto.cz | www.e-matematika.cz

Webdesign www.osklivy-sup.cz, kresby Josef Quis