přeskočit na menu

Srbština
pro začátečníky

Pro začátečníky | čtvrtek | 19:00

 
 

Datum zahájení 23.02.2023
Délka kurzu: 15 lekcí
Cena: 4 500 Kč
Den: čtvrtek
Čas: 19:00 - 20:30
Lektor: rodilý mluvčí
Místo: Gymnázium Na Zatlance, Praha 5 - Anděl
Stav: V kurzu jsou volná místa, můžete se do kurzu přihlásit.

Přihlásit se do kurzu Srbština Pro začátečníky

Profil kurzu srbštiny pro začátečníky

Během kurzu srbštiny si osvojíme základní fráze, slovní zásobu a gramatiku. Objevíme spoustu podobností, ale i některé rozdílnosti s češtinou, zvláštní pozornost budeme věnovat slovům, která jsou v obou jazycích stejná, ale mají rozdílný význam. Spisovná srbština má dva typy spisovné výslovnosti, my se naučíme ekavskou variantu, kterou se mluví na území Srbska. Naučíme se číst i psát cyrilicí a zjistíme, že to vůbec není tak obtížné, jak by se mohlo zdát. Na konci kurzu se domluvíte v základních situacích, budete schopni jednoduché konverzace a budete mít dobrý základ pro další studium jazyka.

Pomůckou nám bude osvědčená srbská učebnice Srpski za strance

O srbštině

Srbština patří do skupiny jihoslovanských jazyků. V 90. let 20.století, po rozpadu Jugoslávie, došlo k rozdělení do té doby jednotného srbochorvatského jazyka na srbštinu, chorvatštinu a bosenštinu. Mezi těmito jazyky jsou i nadále minimální rozdíly. Srbština je úředním jazykem v Srbsku, Černé Hoře a v části Bosny a Hercegoviny, domluvíte se s ní však na většině území bývalé Jugoslávie.

Srbština patří stejně jako čeština mezi slovanské jazyky. Shodná je tedy velká část slovní zásoby a podobná je i gramatika. Studenti se i z toho důvodu nemusí jazyka bát. Tradičním srbským písmem je cyrilice (jednodušší azbuka), Srbové však stále více používají i latinku, dochází tedy k zajímavé situaci paralelního použití dvou písem v rámci jednoho jazyka.


Zkoušky nanečisto

© Petr Husar – Zkoušky nanečisto | www.zkousky-nanecisto.cz | www.e-matematika.cz

Webdesign www.osklivy-sup.cz, kresby Josef Quis