přeskočit na menu

Nizozemština
pro začátečníky

Pro začátečníky | čtvrtek | 19:00

 
 

Datum zahájení 23.02.2023
Délka kurzu: 15 lekcí- 90 minut
Cena: 4 500 Kč
Den: čtvrtek
Čas: 19:00 - 20:30
Lektor: Barbora Šivecová
Učebnice: Nederlands in gang, lekce 1
Místo: Na Březince 21, Praha 5
Stav: V kurzu jsou volná místa, můžete se do kurzu přihlásit.

Přihlásit se do kurzu Nizozemština Pro začátečníky

Profil kurzu Nizozemštiny pro začátečníky

V tomto kurzu se naučíte základy nizozemského jazyka (holandštiny) – výslovnost, gramatiku a slovní zásobu, se kterou vystačíte při jednoduché konverzaci na dovolené v Nizozemí nebo s nizozemskými přáteli. Při výuce budeme klást důraz na praktické osvojení jazyka - mluvení a slovní zásobu. Naučíte se dorozumět v běžných situacích a získáte jazykový základ, na kterém budete moci stavět v dalších kurzech nizozemštiny. V hodinách bude také prostor k poznání svérázné nizozemské kultury.

Učebnice a materiály: Nederlands in gang.

Témata:

 • pozdravy
 • vyprávění o sobě
 • zdvořilostní fráze
 • hodiny
 • popis cesty
 • koníčky
 • rodina

Gramatika:

 • zájmena osobní a přivlastňovací
 • časování sloves v přítomném čase
 • členy (een, de, het)
 • slovosled věty hlavní
 • otázky
 • množné číslo podstatných jmen
 • zápor
 • rozkaz
 • předložky

Nizozemština (Holandština)

Nizozemština je germánský jazyk, kterým hovoří na světě přibližně 25 miliónů lidí. Tímto jazykem se domluvíte v Nizozemí, ve Flandrech (severní část Belgie), na Surinamu, Nizozemských Antilách, v Jihoafrické republice (afrikánština je nizozemštině podobná) a v některých místech v Indonésii. Nizozemština má společné rysy s němčinou a angličtinou, ale nemá již v dnešní podobě pády a proto je její gramatika méně obtížná.

Lektor Nizozemština pro začátečníky

Barbora Šivecová

Barbora Šivecová

O lektorovi podrobněji


Zkoušky nanečisto

© Petr Husar – Zkoušky nanečisto | www.zkousky-nanecisto.cz | www.e-matematika.cz

Webdesign www.osklivy-sup.cz, kresby Josef Quis