přeskočit na menu

Nizozemština
pro pokročilé

Pro pokročilé | čtvrtek | 19:00

 
 

Datum zahájení 05.10.2023
Délka kurzu: 15 lekcí
Cena: 4 500 Kč
Den: čtvrtek
Čas: 19:00 - 20:30
Učebnice: vlastní materiály lektora
Místo: Gymnázium Na Zatlance, Praha 5 - Anděl
Stav: V kurzu jsou volná místa, můžete se do kurzu přihlásit.

Přihlásit se do kurzu Nizozemština Pro pokročilé

Profil kurzu Nizozemštiny pro pokročilé

Studenti tohoto kurzu za sebou mají již několik semestrů nizozemštiny a mají pokročilou znalost gramatiky a slovní zásoby.

V hodinách se budeme věnovat složitějším gramatickým jevům a abstraktnějším tématům. Důraz však bude kladen především na aktivní rozšiřování slovní zásoby, konverzaci a diskuze na rozmanitá témata.

Budeme se věnovat také nizozemské kultuře - specifickým zvykům, městům, literatuře, filmům atd.

Učebnice a materiály: Totaal 2, lekce 8.

Témata:

 • Cestování
 • Nizozemí a jeho tradice
 • Volný čas
 • Schůze v práci
 • Historie Nizozemí
 • Nizozemské vtipy

Gramatika:

 • Slovosled a obtížné spojky
 • "Er"
 • Trpný rod
 • Slovesa s odlučitelnými a neodlučitelnými předponami
 • Předložky
 • Zkratky

Zkoušky nanečisto

© Petr Husar – Zkoušky nanečisto | www.zkousky-nanecisto.cz | www.e-matematika.cz

Webdesign www.osklivy-sup.cz, kresby Josef Quis