přeskočit na menu

Nizozemština
pro velmi mírně pokročilé

Pro velmi mírně pokročilé | čtvrtek | 19:00

 
 

Datum zahájení 05.10.2023
Délka kurzu: 15 lekcí
Cena: 4 500 Kč
Den: čtvrtek
Čas: 19:00 - 20:30
Učebnice: Nederlands in gang, lekce 4
Místo: Na Březince 21, Praha 5
Stav: V kurzu jsou volná místa, můžete se do kurzu přihlásit.

Přihlásit se do kurzu Nizozemština Pro velmi mírně pokročilé

Profil kurzu Nizozemštiny pro velmi mírně pokročilé

V tomto kurzu budeme stavět na vašich základech nizozemštiny. Budeme se věnovat dalším gramatickým jevům a především rozšíření dosavadní slovní zásoby a užití těchto znalostí v praxi. V hodinách bude kladen důraz na konverzaci a užívání jazyka v běžných situacích – na dovolené, se známými či v korespondenci. Po ukončení tohoto kurzu se budete umět dorozumět v obvyklých situacích. V hodinách se budeme věnovat i nizozemské kultuře – specifickým zvykům, městům či literatuře.

Učebnice a materiály: Nederlands in gang.

Témata:

 • volný čas
 • nákupy
 • v restauraci
 • práce
 • počasí
 • nizozemská kuchyně

Gramatika:

 • modální slovesa (moeten, kunnen, zullen, mogen, willen)
 • zvratná slovesa
 • časové předložky
 • slovesa s pevnou předložkou
 • slovosled věty vedlejší
 • neurčitá zájmena
 • budoucí čas
 • minulý čas (perfectum) pravidelných sloves
 • minulý čas (perfectum) nepravidelných sloves


Zkoušky nanečisto

© Petr Husar – Zkoušky nanečisto | www.zkousky-nanecisto.cz | www.e-matematika.cz

Webdesign www.osklivy-sup.cz, kresby Josef Quis