přeskočit na menu

Nizozemština
pro mírně pokročilé +

Pro mírně pokročilé plus | čtvrtek | 19:00

 
 

Datum zahájení 22.02.2024
Délka kurzu: 15 lekcí
Cena: 4 500 Kč
Den: čtvrtek
Čas: 19:00 - 20:30
Učebnice: Totaal 1, lekce 16
Místo: Na Březince 21, Praha 5
Stav: V kurzu jsou volná místa, můžete se do kurzu přihlásit.

Přihlásit se do kurzu Nizozemština Pro mírně pokročilé plus

Profil kurzu Nizozemštiny pro mírně pokročilé

V V kurzu navážeme na vaše znalosti gramatiky z předchozích semestrů a probereme další běžné gramatické jevy. V hodinách bude kladen důraz na konverzaci, diskuze a rozšiřování slovní zásoby. Po absolvování tohoto kurzu se studenti budou schopni dorozumět v běžných situacích, konverzovat na různá témata a vyjádřit svůj názor. V hodinách budeme číst doplňkové materiály (např. články z časopisů), seznámíte se s kulturou Nizozemska a jeho historií.

Učebnice a materiály: Totaal 1, lekce 16-20.

Témata:

 • zdraví a návštěva lékaře
 • na služební cestě
 • prázdniny a cestování
 • pracovní porady
 • vyjádření názoru
 • nové zaměstnání
 • nizozemská mentalita

Gramatika:

 • nepřímé otázky a slovosled
 • hetzelfde/dezelfde
 • vztažné věty
 • průběhový čas
 • minulý čas (imperfectum a perfectum)
 • slovosled a spojky (např. toen, als, hoewel,...)
 • trpný rod
 • výrazy s ´het´
 • staan, lopen, zitten, liggen + te
 • podmiňovací způsob


Zkoušky nanečisto

© Petr Husar – Zkoušky nanečisto | www.zkousky-nanecisto.cz | www.e-matematika.cz

Webdesign www.osklivy-sup.cz, kresby Josef Quis