přeskočit na menu

Španělština
pro středně pokročilé plus

Pro středně pokročilé plus | pondělí | 17:25

 
 

Datum zahájení 19.02.2024
Délka kurzu: 15 lekcí
Cena: 4 500 Kč
Den: pondělí
Čas: 17:25 - 18:55
Učebnice: Nuevo Ven II, lekce 11
Místo: Na Václavce 40, Praha 5
Stav: V kurzu jsou volná místa, můžete se do kurzu přihlásit.

Přihlásit se do kurzu Španělština Pro středně pokročilé plus

Profil kurzu Španělština pro středně pokročilé

Otevíráme pro ty z Vás, kteří se již plynule vyjadřujete ve španělštině ke známým tématům, kurz, jež prohlubuje již získané dovednosti v oblasti gramatiky (minulé časy, budoucí čas složený, zájmena) a rozvíjí složitější slovní zásobu.

Přijďte se zapojit do debaty, zasoutěžit si, a naučit se spoustu nového. Po absolvování tohoto semestru budete umět dokonale popsat svůj charakter a nálady, mluvit o každodenních aktivitách, poradit svému kolegovi zajímavý recept nebo vyjádřit možnost či eventualitu odjezdu na dovolenou. Rozšíříte si slovní zásobu a nebude pro Vás žádný problém porozumět i složitým textům a převyprávět je. V průběhu kurzu si také osvojíte jasné a spontánní vyjadřování i ke komplikovaným tématům. Nebudou chybět ani gramatická cvičení, testíky, a zábavné komunikační aktivity. Přidejte se k nám a zažijte spoustu legrace při studiu i objevování nových zákoutí hispánské kultury. To vše v pozitivním přátelském prostředí nad šálkem čaje.

V kurzu Španělština pro středně pokročilé plus se probere lekce 11 - 15 v učebnici NUEVO VEN 2.

Profil studenta:

 • Student, který se zapisuje do tohoto kurzu by měl ovládat základní gramatické jevy a být obeznámen s jevy pokročilými (Subjuntivo, Futuro perfecto, slovesné vazby, nepřímá řeč). Jeho slovní zásoba by mu měla umožnit porozumět i složitým textům bez pomoci slovníku. V psaném projevu by měl být schopný vytvořit logický souvislý text na téma jemu známé ve formálním i neformálním stylu. Jeho komunikační schopnosti by mu měly umožňovat vyjadřovat své názory, pocity, souhlas či nesouhlas a diskutovat o tematických okruzích jemu známých.

Témata:

 • Nákupy
 • Jak (si) poradit v mezilidských vztazích?
 • Vzdělávání
 • Kulturní život
 • Vyprávění

Slovní zásoba:

 • Nakupování, placení, slevy
 • Prosba o pomoc nebo o laskavost
 • Výrazy účelu
 • Mezilidské vztahy
 • Vyjádření přání
 • Vzdělávání a vzdělávací systémy
 • Vyjádření názoru
 • Volný čas a kultura
 • Televize a média
 • Vyprávění příběhů a pohádek

Gramatika:

 • Opakování minulých časů.
 • Zástupná zájmena přímého a nepřímého předmětu
 • Podmínkové věty
 • Slovesné vazby
 • Tvoření podstatných a přídavných jmen
 • Opakování používání minulých časů

Lektor španělštiny

Šárka Malá

Šárka Malá

O lektorovi podrobněji

Další kurzy lektora:


Zkoušky nanečisto

© Petr Husar – Zkoušky nanečisto | www.zkousky-nanecisto.cz | www.e-matematika.cz

Webdesign www.osklivy-sup.cz, kresby Josef Quis