přeskočit na menu

Španělština
pro mírně pokročilé

Pro mírně pokročilé | úterý | 9:00

 
 

Datum zahájení 20.02.2024
Délka kurzu: 15 lekcí
Cena: 4 500 Kč
Den: úterý
Čas: 9:00 - 10:30
Učebnice: Nuevo Ven I, lekce 11
Místo: Na Václavce 40, Praha 5
Stav: V kurzu jsou volná místa, můžete se do kurzu přihlásit.

Přihlásit se do kurzu Španělština Pro mírně pokročilé

Profil kurzu Španělština pro mírně pokročilé

Připravili jsme pro Vás kurz Španělštiny pro mírně pokročilé, ve kterém Vám nabízíme prohloubení Vašich znalostí španělštiny na úroveň, na které se již budete moci samostatně vyjadřovat a reagovat v širokém spektru situací při cestování, na pracovní cestě či v průběhu studijního pobytu ve španělsky hovořící zemi.

Přijďte se naučit vyprávět o nejrůznějších událostech nebo Vašich zkušenostech a zážitcích nebo mluvit o životě jiných osob. Naučíte se například jak reagovat na úřadě nebo při odbavení na letišti nebo jak vyřídit případnou reklamaci či popsat ztracený předmět. Brzy pro vás bude hračkou domluvit se při návštěvě lékaře a hovořit o svém zdraví či zdravotních obtížích. Naučíte se vyjadřovat složitější myšlenky a porozumíte i náročnějším textům pojednávajícím o tématech Vám blízkých. Samozřejmě nebudou chybět různorodá cvičení a zábavné aktivity k upevnění nové gramatiky. To vše v pozitivním přátelském prostředí nad šálkem čaje.

V kurzu Španělština pro mírně pokročilé obsáhneme látku posledních pěti lekcí učebnice NUEVO VEN 1.

Profil studenta:

 • Student, který se zapisuje do tohoto kurzu, by se měl být schopen již poměrně plynule vyjadřovat k tématům, která jsou mu známá. Měl by se umět představit a představit i jinou osobu, podrobněji o sobě hovořit, nebo se dotazovat druhých. Měl by být schopen poradit si při objednávání jídla v restauraci, při orientaci ve městě, nebo při pozvání do kina. Z gramatiky by měl ovládat přítomný čas pravidelných i nepravidelných sloves, přítomný průběhový čas, blízký budoucí a složený minulý čas. Neměl by často chybovat při používání přivlastňovacích zájmen a při shodě podstatného a přídavného jména podle rodu.

Témata:

 • Vyprávění minulých událostí, biografie.
 • Na letišti (odbavení, ztráta zavazadla).
 • U lékaře.
 • U zápisu do kurzu (na školu).
 • V cestovní kanceláři.

Slovní zásoba:

 • Nálada.
 • Letiště.
 • Počasí.
 • Tělo. Zdraví a nemoci. Léky.
 • Sport.
 • Významné historické události.

Gramatika:

 • Jednoduchý minulý čas (u pravidelných a nepravidelných sloves).
 • Neurčitá zájmena.
 • Ukazovací zájmena.
 • Samostatná přivlastňovací zájmena.
 • Stupňování přídavných jmen.
 • Slovesná vazba hay que + infinitivo.
 • Nahrazování přímého i nepřímého předmětu osobními zájmeny.
 • Podmínkové věty.
 • Kombinované používání minulých časů.

Lektor španělštiny

Šárka Malá

Šárka Malá

O lektorovi podrobněji

Další kurzy lektora:


Zkoušky nanečisto

© Petr Husar – Zkoušky nanečisto | www.zkousky-nanecisto.cz | www.e-matematika.cz

Webdesign www.osklivy-sup.cz, kresby Josef Quis