přeskočit na menu

Španělština
pro pokročilé

Pro pokročilé | úterý | 17:25

 
 

Datum zahájení 20.02.2024
Délka kurzu: 15 lekcí
Cena: 4 500 Kč
Den: úterý
Čas: 17:25 - 18:55
Místo: Na Václavce 40, Praha 5
Stav: V kurzu jsou volná místa, můžete se do kurzu přihlásit.

Přihlásit se do kurzu Španělština Pro pokročilé

Profil kurzu Španělština pro pokročilé

Studenti tohoto kurzu by měli dosahovat úrovně B2 (klasifikace dle Společného evropského referenčního rámce), tzn. že student ovládá jazyk natolik, že dokáže porozumět a odpovídajícím způsobem reagovat v nejobvyklejších situacích všedního života a bez větších problémů sdělit svá přání a potřeby.

Předpokládá se obstojná znalost následujících gramatických jevů: všechny aktivní formy slovesných časů, kondicionál, gerundium, opisné vazby, souslednost časů, pasivum a konjunktiv přítomného času. Samozřejmostí je širší slovní zásoba, plynulejší mluvený projev a vyšší úroveň projevu psaného.

Kurz bude zaměřen jak na upevňování zmíněných gramatických jevů, tak na prohlubování španělské gramatiky a slovní zásoby, a to prostřednictvím nejrůznějších studijních materiálů: audio nahrávky, publicistické a beletristické texty, přípravné materiály k mezinárodní zkoušce DELE a nejrůznější moderní příručky současné španělštiny. V neposlední řadě bude kladen důraz na zlepšování vyjadřovacích schopností a zvládnutí širších konverzačních témat (např. politické či kulturní dění apod.)

Lektor španělštiny

Šárka Malá

Šárka Malá

O lektorovi podrobněji

Další kurzy lektora:

Další odkazy - španělština online

Španělský slovník online

Pokud hledáte online španělský slovník, zkuste slovníky na Seznamu. Seznam.cz nabízí jak česko-španělský, tak i španělsko-český online slovník.

Španělština a Španělsko

Download maturitních otázek ze španělštiny.

Informace o španělsku najdete například na stránkách Španělsko.info nebo na stránkách Wikipedie.


Zkoušky nanečisto

© Petr Husar – Zkoušky nanečisto | www.zkousky-nanecisto.cz | www.e-matematika.cz

Webdesign www.osklivy-sup.cz, kresby Josef Quis