přeskočit na menu

Španělština
pro mírně pokročilé plus

Pro mírně pokročilé plus | úterý | 9:00

 
 

Datum zahájení 20.02.2024
Délka kurzu: 15 lekcí
Cena: 4 500 Kč
Den: úterý
Čas: 9:00 - 10:30
Učebnice: Nuevo Ven II, lekce 1
Místo: Na Václavce 40, Praha 5
Stav: V kurzu jsou volná místa, můžete se do kurzu přihlásit.

Přihlásit se do kurzu Španělština Pro mírně pokročilé plus

Profil kurzu Španělština pro mírně pokročilé plus

Otevíráme pro ty z Vás, kteří se již plynule vyjadřujete ve španělštině ke známým tématům, kurz, jež prohlubuje již získané dovednosti v oblasti gramatiky (minulé časy, budoucí čas složený, zájmena) a rozvíjí složitější slovní zásobu.

Přijďte se zapojit do debaty, zasoutěžit si, a naučit se spoustu nového. Po absolvování tohoto semestru budete umět dokonale popsat svůj charakter a nálady, mluvit o každodenních aktivitách, poradit svému kolegovi zajímavý recept nebo vyjádřit možnost či eventualitu odjezdu na dovolenou. Rozšíříte si slovní zásobu a nebude pro Vás žádný problém porozumět i složitým textům a převyprávět je. V průběhu kurzu si také osvojíte jasné a spontánní vyjadřování i ke komplikovaným tématům. Nebudou chybět ani gramatická cvičení, testíky, a zábavné komunikační aktivity. Přidejte se k nám a zažijte spoustu legrace při studiu i objevování nových zákoutí hispánské kultury. To vše v pozitivním přátelském prostředí nad šálkem čaje.

V kurzu Španělština pro mírně pokročilé plus budeme pracovat s prvními pěti lekcemi učebnice NUEVO VEN 2.

Profil studenta:

 • Student, který se do tohoto kurzu zapisuje, by měl již plynule ovládat základní konverzaci ve španělštině a měl by být schopen porozumět textům, jež pojednávají o tématech jemu známých. Měl by být schopen hovořit o sobě, svých plánech do budoucna, či vyprávět o minulých událostech. Zároveň by měl umět reagovat v běžných situacích (pozvání do kina, reklamace, návštěva lékaře, zápis do kurzu, atd.). Z gramatiky by měl ovládat používání přítomného, složeného budoucího a všech minulých časů, kladný rozkazovací způsob, nahrazování předmětu zájmeny či stupňování přídavných jmen.

Témata:

 • Vyprávění o svém životě a životě druhých.
 • Jaký je? Popis charakteru osoby a jeho momentální nálady.
 • Návody a rady. Receptář.
 • Cestování.
 • Tištěná média.

Slovní zásoba:

 • Osobní údaje.
 • Charakter. Nálada.
 • Vyjádření názoru, souhlasu, nesouhlasu.
 • Domácí práce. Vaření.
 • Cestování.
 • Média a jejich sekce (noviny, časopisy).

Gramatika:

 • Opakování minulých časů.
 • Slovesné vazby: estar + gerundio a llevar + gerundio.
 • Užití slovesa ser a estar.
 • Jednoduchý budoucí čas.
 • Konjunktiv přítomný.
 • Rozkazovací způsob (kladný i záporný).
 • Jednoduchý podmiňovací způsob.
 • Plusquamperfektum.
 • Nepřímá řeč.

Lektor španělštiny

Šárka Malá

Šárka Malá

O lektorovi podrobněji

Další kurzy lektora:


Zkoušky nanečisto

© Petr Husar – Zkoušky nanečisto | www.zkousky-nanecisto.cz | www.e-matematika.cz

Webdesign www.osklivy-sup.cz, kresby Josef Quis