přeskočit na menu

Čínština
pro středně pokročilé

Pro středně pokročilé | pondělí | 17:25

 
 

Datum zahájení 19.02.2024
Délka kurzu: 15 lekcí- 90 minut
Cena: 4 500 Kč
Den: pondělí
Čas: 17:25 - 18:55
Učebnice: New Practical Chinese Reader I, lekce 15
Místo: Na Březince 21, Praha 5
Stav: V kurzu jsou volná místa, můžete se do kurzu přihlásit.

Přihlásit se do kurzu Čínština Pro středně pokročilé

Profil kurzu Moderní čínština pro středně pokročilé

Náplní kurzu je výuka moderní čínštiny (standardu užívaného v ČLR). Základním materiálem je učebnice prof. Liu Xina New Practical Chinese Reader, která byla vytvořena pod vedením Státního úřadu ČLR pro výuku čínštiny jako cizího jazyka.

Kurz navazuje na Čínštinu pro mírně pokročilé plus a bude začínat poslední lekcí prvního dílu výše zmíněné učebnice, tj. 14. lekcí. Předpokladem pro zapsání se do tohoto kurzu je zvládnutí prvních třinácti lekcí učebnice.

V kurzech se vyučuje čínské znakové písmo, nicméně důraz je kladen pouze na pasivní znalost (tj. na schopnost znaky správně identifikovat a přečíst).

Předpokládá se probrání poslední lekce prvního dílu a první lekce druhého dílu učebnice (lekce 14 - 15).

Profil studenta:

Studenti/noví zájemci by měli již umět vyjádřit: jak se mají, co dělají, co si přejí, jaké je počasí a kde se co nachází. Umí již mluvit o sobě, své rodině a povolání. Stejně tak umí správně vyjadřovat data a časové údaje, ať už se jedná o hodiny, části dne, dny, měsíce či roky. Zvládají základní fráze při nakupování, umí se zeptat a říct, kolik co stojí a kolik čeho chtějí. Dokážou vyjádřit, že je něco bolí a poradí si se základními frázemi při návštěvě lékaře. Zvládají i vyprávět jednoduchou historku, která se jim přihodila a také ovládají základní slovní zásobu týkající se pronájmu či koupi bytu.

Učební plán:

 • přívlastky
 • určení / komplement způsobu
 • větná č ástice 了
 • zdvojování sloves
 • počítání od 100 do 10 000
 • prepoziční sloveso / předložka 从
 • adverbium 就

Témata:

 • Vánoce, svátky
 • telefonování a vyřizování pozdravů
 • bydlení
 • cestování

Učebnice čínštiny

Liu, Xun: New Practical Chinese Reader 1, lekce 14 (Xin Shiyong Hanyu Keben), Beijing Language and Culture University Press, Peking, 2002

Liu, Xun: New Practical Chinese Reader 2, lekce 15 (Xin Shiyong Hanyu Keben), Beijing Language and Culture University Press, Peking, 2002

Podpůrné materiály a zvukové nahrávky k této učebnici lze nalézt on-line na:

5 nejlepších čínských filmů podle Jazykové školy Březinka

 1. Ang Lee (Li An) – Tygr a drak (2000)

  Esteticky, výtvarně, filmařsky k dokonalosti dotažené dílo. Dobrodružný příběh vycházející z čínské historie a tradic oslovil diváky v západní části světa i v celé Asii.
 2. Yimou Zhang – Vyvěste červené lampiony (1991)

  Komorní, vizuálně vytříbený filmový příběh o nelehkém osudu dívky v tradiční čínské společnosti před nástupem komunistů.
 3. Yang Zhang – Čínská lázeň (1999)

  Zdánlivě obyčejný film o běžném životě v jedné čínské tradiční lázni. Poetikou se blíží ke kultovnímu americkému snímku Smoke.
 4. Zhuangzhuang Tian – Zloděj koní (1986)

  Jedna z nejvýraznějších výpovědí režisérů pekingské „páté generace“. Film, odehrávající se v Tibetu, ohromující zobrazením vztahu člověka a přírody.
 5. Jin Xie – Ibiškové městečko (1984)

  Silný, poetický příběh mladé venkovské ženy v těžké době čínské kulturní revoluce v době panování Mao Ce Tunga.

5 nejlepších čínských románů podle Jazykové školy Březinka

 1. Cha Ťin – Čekání na Lina

  Příběh lásky a trápení ve světě tuhého komunismu. Velmi drsná a silná výpověď o člověku a nelidskosti komunistického režimu.
 2. Li Yiyun – Ubožáci

  Záznam několika dnů politického a lidského uvolnění na malém čínském městě v období takzvaného Pekingského jara. Neobyčejně lidská a bolestná výpověď.
 3. Ťiang Žung – Totem vlka

  První „velký čínský román“ o pouti za hledáním a cestě k vlkům.
 4. Čchiou Siao-lung – Smrt ve stínu Mao Ce-tunga

  Půvabný, ale i drsný a temný detektivní příběh z doby, kdy v Číně předávala moc jedna politická garnitura druhé. Hlavním hrdinou je detektiv Chen, velký milovník čínské poezie. Autorem celé série krimi románů je čínský emigrant, nyní profesor literatury ve Washingtonu.
 5. Gao Xingjian – Hora duše

  Pouť mladého muže po odlehlých koutech Číny je dílem čínského emigranta žijícího ve Francii a nositele Nobelovy ceny za literaturu.

Zajímá vás čínština více?

Navštivte zpravodajský a informační server Čínsky.cz. Server nabízí krom informací i anglicko-čínský slovník a databázi překladatelů a tlumočníků z čínského jazyka.

Pokud hodláte Čínu navštívit, podívejte se na web Česko–čínské společnosti.


Zkoušky nanečisto

© Petr Husar – Zkoušky nanečisto | www.zkousky-nanecisto.cz | www.e-matematika.cz

Webdesign www.osklivy-sup.cz, kresby Josef Quis