přeskočit na menu

Čínština
pro pokročilé

Pro pokročilé | pondělí | 19:00

 
 

Datum zahájení 19.02.2024
Délka kurzu: 15 lekcí
Cena: 4 500 Kč
Den: pondělí
Čas: 19:00 - 20:30
Stav: V kurzu jsou volná místa, můžete se do kurzu přihlásit.

Přihlásit se do kurzu Čínština Pro pokročilé

Profil kurzu Moderní čínština pro pokročilé

Náplní kurzu je výuka moderní čínštiny (standardu užívaného v ČLR). Základním materiálem je učebnice prof. Liu Xina New Practical Chinese Reader, která byla vytvořena pod vedením Státního úřadu ČLR pro výuku čínštiny jako cizího jazyka.

Kurz navazuje na Čínštinu pro pokročilé a bude začínat 20. lekcí výše zmíněné učebnice (2.díl). Předpokladem pro zapsání se do tohoto kurzu je zvládnutí prvních 19 ti lekcí učebnice.

V kurzech se vyučuje čínské znakové písmo, nicméně důraz je kladen pouze na pasivní znalost (tj. na schopnost znaky správně identifikovat a přečíst).

Předpokládá se probrání lekcí 20 - 21 výše zmíněné učebnice (druhý díl).

Učebnice čínštiny

Liu, Xun: New Practical Chinese Reader 2 (Xin Shiyong Hanyu Keben), Beijing Language and Culture University Press, Peking, 2002

Podpůrné materiály a zvukové nahrávky k této učebnici lze nalézt on-line na:

Profil studenta:

Studenti/noví zájemci by měli již umět vyjádřit: jak se mají, co dělají, co si přejí, jaké je počasí a kde se co nachází. Umí již mluvit o sobě, své rodině a povolání. Stejně tak umí správně vyjadřovat data a časové údaje, ať už se jedná o hodiny, části dne, dny, měsíce či roky. Zvládají základní fráze při nakupování, umí se zeptat a říct, kolik co stojí a kolik čeho chtějí. Dokážou vyjádřit, že je něco bolí a poradí si se základními frázemi při návštěvě lékaře. Zvládají i vyprávět jednoduchou historku, která se jim přihodila a také ovládají základní slovní zásobu týkající se pronájmu či koupi bytu. Dále jsou schopni jednoduše povyprávět o Vánocích a jiných svátcích. Také jsou schopni sdělit základní dojmy z cestování a ohodnotit uplynulé události. Zvládají základní konverzaci v bance při vyměňování peněz. Mají základní povědomí o konstrukcích s bǎ 把 a ovládají základní slovní zásobu týkající se vyřizování formalit, půjčování knih atd. Také jsou schopni vyjádřit, jak dlouho určitou činnost dělají či provozují. Zvládnou i popsat určitou věc, co se týká barvy, velikosti, ceny atd. a dokážou ji porovnat s jinou věcí. Zvládli by i jednoduchý nákup, především oblečení. Stejně tak by dokázali jít na čínskou poštu poslat či vyzvednout si balík a dopis. Studenti na této úrovni zvládnou i jízdu čínskou MHD a hlubší konverzaci o zálibách či koníčcích. Dokážou popsat stav či událost, která trvá a zvládnou se jednoduše bavit o základech čínského umění a jeho odlišnostech od umění evropského.

Učební plán

 • Vazba 因为。。。所以
 • Použití。。。到时候
 • Spojka 或者
 • Použití větné částice 呢 (2)
 • Adverbia 又 a 再
 • Zdůrazňovací konstrukce 是。。。的
 • Vyjádření nacházení se a setrvávání na určitém místě, lokativy
 • Větná částice 吧
 • Použití 以后 v časových větách
 • Předložka 离
 • Adverbium 再 (2)

Témata

 • Oslava Nového roku, zvyky
 • Sportovní utkání
 • Popis cesty
 • Popis bytu

5 nejlepších čínských filmů podle Jazykové školy Březinka

 1. Ang Lee (Li An) – Tygr a drak (2000)

  Esteticky, výtvarně, filmařsky k dokonalosti dotažené dílo. Dobrodružný příběh vycházející z čínské historie a tradic oslovil diváky v západní části světa i v celé Asii.
 2. Yimou Zhang – Vyvěste červené lampiony (1991)

  Komorní, vizuálně vytříbený filmový příběh o nelehkém osudu dívky v tradiční čínské společnosti před nástupem komunistů.
 3. Yang Zhang – Čínská lázeň (1999)

  Zdánlivě obyčejný film o běžném životě v jedné čínské tradiční lázni. Poetikou se blíží ke kultovnímu americkému snímku Smoke.
 4. Zhuangzhuang Tian – Zloděj koní (1986)

  Jedna z nejvýraznějších výpovědí režisérů pekingské „páté generace“. Film, odehrávající se v Tibetu, ohromující zobrazením vztahu člověka a přírody.
 5. Jin Xie – Ibiškové městečko (1984)

  Silný, poetický příběh mladé venkovské ženy v těžké době čínské kulturní revoluce v době panování Mao Ce Tunga.

5 nejlepších čínských románů podle Jazykové školy Březinka

 1. Cha Ťin – Čekání na Lina

  Příběh lásky a trápení ve světě tuhého komunismu. Velmi drsná a silná výpověď o člověku a nelidskosti komunistického režimu.
 2. Li Yiyun – Ubožáci

  Záznam několika dnů politického a lidského uvolnění na malém čínském městě v období takzvaného Pekingského jara. Neobyčejně lidská a bolestná výpověď.
 3. Ťiang Žung – Totem vlka

  První „velký čínský román“ o pouti za hledáním a cestě k vlkům.
 4. Čchiou Siao-lung – Smrt ve stínu Mao Ce-tunga

  Půvabný, ale i drsný a temný detektivní příběh z doby, kdy v Číně předávala moc jedna politická garnitura druhé. Hlavním hrdinou je detektiv Chen, velký milovník čínské poezie. Autorem celé série krimi románů je čínský emigrant, nyní profesor literatury ve Washingtonu.
 5. Gao Xingjian – Hora duše

  Pouť mladého muže po odlehlých koutech Číny je dílem čínského emigranta žijícího ve Francii a nositele Nobelovy ceny za literaturu.

Zajímá vás čínština více?

Navštivte zpravodajský a informační server Čínsky.cz. Server nabízí krom informací i anglicko-čínský slovník a databázi překladatelů a tlumočníků z čínského jazyka.

Pokud hodláte Čínu navštívit, podívejte se na web Česko–čínské společnosti.


Zkoušky nanečisto

© Petr Husar – Zkoušky nanečisto | www.zkousky-nanecisto.cz | www.e-matematika.cz

Webdesign www.osklivy-sup.cz, kresby Josef Quis