přeskočit na menu

Němčina
obchodní

Obchodní němčina | pondělí | 19:00

 
 

Datum zahájení 19.02.2024
Délka kurzu: 15 lekcí- 90 minut
Cena: 4 500 Kč
Den: pondělí
Čas: 19:00 - 20:30
Místo: Na Březince 21, Praha 5
Stav: V kurzu jsou volná místa, můžete se do kurzu přihlásit.

Přihlásit se do kurzu Němčina Obchodní němčina

Profil kurzu Obchodní němčina

Připravili jsme kurz pro ty z vás, kteří se již dokáží bez předchozí přípravy zapojit do konverzace na běžná témata obecného jazyka a rádi by svoje znalosti němčiny obohatili o specifickou slovní zásobu jazyka obchodního.

Přirozenou komunikativní formou budete uvedeni do situací, ve kterých se bez použití odborné slovní zásoby neobejdete. V tomto kurzu se seznámíte nejen s novými užitečnými frázemi pro ústní i písemný projev, ale budete se také věnovat porozumění a samostatné ústní produkci na témata z obchodního života, jako například řešení reklamací či upomínek.

Díky seznámení se s německými reáliemi se naučíte lépe porozumět svému německy mluvícímu obchodnímu partnerovi, naučíte se správně formulovat svou obchodní korespondenci a řešit různé problémové situace, které mohou nastat při komunikaci se zákazníky nebo dodavateli. Budeme se také věnovat řeči těla a její roli v jednání s obchodními partnery, jakož i samostatné činnosti, kterou je například vytváření prezentací a následný nácvik jejich správného provedení.

Tento kurz bude nejvíce přínosný pro studenty, kteří již mají zvládnuté teoretické znalosti gramatiky minimálně na úrovni A2 a chtějí se věnovat nácviku praktických situací, se kterými se mohou setkat ve svém zaměstnání. Kurz je také výbornou přípravou před pracovním pobytem v některé z německy mluvících zemí.

Těší se na Vás milá lektorka s individuálním přístupem ke každému jednotlivému studentovi, která Vám ráda pomůže s osvojením všech těchto dovedností.

Vzdělávejte se v odborném jazyce ve společnosti motivovaných kolegů a zároveň v přátelském prostředí u šálku čaje či kávy.

Témata:

  • správné zahájení hovoru
  • vedení telefonního hovoru; řešení problémových situací
  • obchodní korespondence - sestavování nabídek a upomínek, reakce na reklamaci
  • situace při jednání
  • zásady správné prezentace
  • interkulturní souvislosti
  • a mnohá další zajímavá a praktická témata

Vzhledem k tomu, že se v kurzu nepracuje jen s jednou učebnicí, jsou materiály již v ceně kurzu.

O němčině

Němčina patří do skupiny západogermánské větve indoevropské jazykové rodiny. Jedná se o druhý nejužívanější germánský jazyk, Němci tvoří 14. nejpočetnější národ na světě. Status úředního jazyka má němčina také v Rakousku, Švýcarsku, Lucembursku, Lichtenštejnsku, východní Belgii či italském jižním Tyrolsku. Ve Spolkové republice Německo žije 82 000 000 mluvčích, plynnou němčinou dále mluví obyvatelstvo v Rakousku, Švýcarsku, Lucembursku a Lichtenštejnsku (dohromady s Německem cca 100 000 000 rodilých mluvčích). V řadě zemí střední a východní Evropy mimoto žijí početné německé národnostní menšiny, spousta emigrantů pobývá také v zámoří, především na americkém kontinentě. Regionálně se lze němčinou domluvit především v Nizozemsku, Dánsku a Slovinsku, dále i v ČR, SR, Polsku, Maďarsku, Chorvatsku, Belgii, Švédsku, Estonsku, Rumunsku, Rusku, Namibii, Brazílii a USA. Na politické scéně je němčina jedním ze 6 úředních jazyků mezinárodní organizace OBSE, jedním ze 4 úředních jazyků FIFA, jedním z 23 úředních jazyků EU a jedním ze 3 jednacích jazyků Evropské komise.

Překlady a tlumočení z němčiny

Němčina - zajímavé odkazy


Zkoušky nanečisto

© Petr Husar – Zkoušky nanečisto | www.zkousky-nanecisto.cz | www.e-matematika.cz

Webdesign www.osklivy-sup.cz, kresby Josef Quis