přeskočit na menu

Francouzština
pro středně pokročilé plus

Profil kurzu Francouzština pro středně pokročilé plus

Otevíráme pro ty z Vás, kteří se již plynule vyjadřujete ve francouzštině ke známým i méně známým tématům, kurz, jež prohlubuje již získané dovednosti v oblasti gramatiky a dále rozvíjí složitější slovní zásobu stejně jako i schopnosti spontánně reagovat v běžných situacích každodenního života.

Chystáte- li se na pracovní, studijní či soukromý pobyt ve frankofonní zemi, nebo se z kratšího pobytu právě vracíte a rádi byste si udrželi získanou jazykovou úroveň, nebo se ještě zlepšili, tento kurz je právě pro Vás! Přijďte se k nám zapsat a budete se moci každý týden těšit na hodiny plné rozmanitých aktivit, cvičení a her, okořeněné zajímavými tématy z francouzské kultury, nebudou chybět ani diskuse nad otázkami ze současného života francouzského i českého. Nezapomeneme ani na gramatiku a novou slovní zásobu. To vše v přátelském prostředí nad šálkem čaje.

V kurzu Francouzština pro středně pokročilé plus budeme pracovat s lekcemi 9 - 12 učebnice CONNEXIONS II.

Profil studenta:

Zájemce o kurz Francouzštiny pro středně pokročilé plus by se měl dobře orientovat v základní i složitější gramatice. Měl by znát jednotlivé minulé i budoucí časy a umět je správně používat. Měl by se také základně orientovat v používání konjunktivu (subjonctif). Jeho slovní zásoba by měla být taková, aby mu umožňovala porozumět celkovému smyslu i složitějších textů bez pomoci slovníku. Student by měl být také schopen bez větších potíží hovořit o známých tématech a pružně reagovat při konverzaci o těchto tématech nebo při situacích z běžného života (domluva schůzky, vyjádření svého názoru, nesouhlas s návrhem, popis emocí, atd.).

Témata kurzu:

 • Globální výzvy. Humanitární organizace. Solidarita.
 • Móda. Nakupování.
 • Pracovní prostředí.
 • Spotřební společnost. Nakupování a slevy.

Slovní zásoba:

 • Dobročinnost.
 • Vyjádření smutku a zklamání.
 • Móda a oblékání.
 • Výrazy stížnosti.
 • Svět práce.
 • Telefonický rozhovor.
 • Nákupy.
 • Strukturovaná prezentace tématu ve francouzštině.
 • Výrazy překvapení.
 • Vyjádření názoru.

Gramatika:

 • Podmiňovací způsob. Podmínkové věty.
 • Tázací zájmena samostatná.
 • Ukazovací zájmena samostatná.
 • Tvoření příslovcí.
 • Přípustkové věty.

Lektoři francouzštiny

Barbora Šmídová

Barbora Šmídová

O lektorovi podrobněji

Další kurzy lektora:

Zajímavé odkazy o francouzštině


Zkoušky nanečisto

© Petr Husar – Zkoušky nanečisto | www.zkousky-nanecisto.cz | www.e-matematika.cz

Webdesign www.osklivy-sup.cz, kresby Josef Quis