přeskočit na menu

Francouzština
pro mírně pokročilé

Pro mírně pokročilé | čtvrtek | 8:45

 
 

Datum zahájení 22.02.2024
Délka kurzu: 15 lekcí
Cena: 4 500 Kč
Den: čtvrtek
Čas: 8:45 - 10:15
Učebnice: Connexions II, lekce 2
Místo: Na Václavce 40, Praha 5
Stav: V kurzu jsou volná místa, můžete se do kurzu přihlásit.

Přihlásit se do kurzu Francouzština Pro mírně pokročilé

Profil kurzu Francouzštiny pro mírně pokročilé

Připravili jsme pro Vás kurz francouzštiny pro mírně pokročilé, ve kterém Vám nabízíme prohloubení Vašich znalostí tohoto krásného jazyka na úroveň, na které se již budete moci samostatně vyjadřovat a reagovat v širokém spektru situací při cestování, na pracovní cestě či v průběhu studijního pobytu ve francouzsky hovořící zemi.

Zapište se do kurzu francouzštiny pro mírně pokročilé a uvidíte, že rychle zaznamenáte pokrok a budete mluvit francouzsky se stále větší samozřejmostí. V tomto kurzu se budeme věnovat tématům jako je cestování, rodina, budete mluvit o vašem každodenním programu, naučíte se detailně popsat jakoukoli osobu nebo porozumět předpovědi počasí. Dozvíte se, jak vyjádřit souhlas či nesouhlas, jak vyslovit přání. Setkáte se již také s několika hovorovými výrazy. Čeká Vás semestr nabitý konverzací, hrami a testíky, to vše v pozitivním prostředí nad šálkem čaje. Uvidíte, že po jeho absolvování se už budete chtít vyjadřovat zásadně francouzsky!

Profil studenta

Student, který se zapisuje do tohoto kurzu by se měl být schopen již poměrně plynule vyjadřovat k tématům, která jsou mu známá. Měl by se umět představit a představit i jinou osobu, podrobněji o sobě hovořit, nebo se dotazovat druhých. Měl by být schopen poradit si při objednávání jídla v restauraci, při orientaci ve městě, nebo při pozvání do kina. Z gramatiky by měl ovládat přítomný čas pravidelných i nepravidelných sloves, blízký budoucí a složený minulý čas (passé composé). Neměl by často chybovat při používání přivlastňovacích zájmen a při shodě podstatného a přídavného jména podle rodu.

Témata:

 • Cestování.
 • Každodenní program.
 • Knihy a literární záliby.
 • Frankofobie.
 • Plány do budoucna.

Slovní zásoba:

 • Cestování, orientace na mapě
 • Rodina
 • Každodenní aktivity
 • Lidské tělo
 • Výrazy času
 • Popis osoby a jejího charakteru
 • Počasí

Gramatika:

 • Zájmeno "y"
 • Předložky
 • Zvratná slovesa
 • Tvoření otázek
 • Shoda u minulého času složeného (passé composé)
 • Stupňování přídavných jmen
 • Jednoduchý budoucí čas
 • Konjunktiv

Učebnice: CONNEXIONS I, lekce 9-12

Informace o kurzu

Lektoři francouzštiny

Barbora Šmídová

Barbora Šmídová

O lektorovi podrobněji

Další kurzy lektora:

Zajímavé odkazy o francouzštině


Zkoušky nanečisto

© Petr Husar – Zkoušky nanečisto | www.zkousky-nanecisto.cz | www.e-matematika.cz

Webdesign www.osklivy-sup.cz, kresby Josef Quis