přeskočit na menu

Dánština
pro mírně pokročilé

Pro mírně pokročilé | čtvrtek | 17:40

 
 

Datum zahájení 22.02.2024
Délka kurzu: 15 lekcí
Cena: 4 500 Kč
Den: čtvrtek
Čas: 17:40 - 19:10
Učebnice: Aktivt dansk, lekce 17
Místo: Na Václavce 40, Praha 5
Stav: V kurzu jsou volná místa, můžete se do kurzu přihlásit.

Přihlásit se do kurzu Dánština Pro mírně pokročilé

Profil kurzu Dánština pro mírně pokročilé

Kurz Dánštiny pro mírně pokročilé 1 je určen zájemcům, kteří již mají základní znalosti dánského jazyka, tzn., ovládají přítomný a budoucí čas, slovosled věty jednoduché a souřadných souvětí (spojky men, og), tvořeni určitých a neurčitých tvarů podstatných jmen, tvoření a užití minulého času.

V kurzu budeme pokračovat v práci s dánskými učebnicemi Aktiv dansk a Intesivt dansk (kapitola 11 a dále). Nově je doplníme českou učebnicí dánštiny a dalšími vybranými texty.

Studenti si osvojí stupňování přídavných jmen, tvoření a používání předpřítomného času a vyzkouší si praktické uplatnění svých znalostí v mnoha modelových každodenních situacích (popis cesty, zaměstnání, bydlení, zdvořilé omluvy).

Výuka bude probíhat hravou a komunikativní formou s důrazem na aktivní použití jazyka. Teším se na vás!

O dánštině

Dánština patří spolu s norštinou, švédštinou, angličtinou a němčinou do skupiny tzv. germánských jazyků, které si jsou vzájemně v mnohém podobné. Pokud jste se tedy již s některým ze zmíněných jazyků setkali, máte napůl vyhráno. Dánská gramatika je velmi jednoduchá, nepoužívá téměř žádné pády a rody a dá se zvládnout poměrně rychle a snadno. Trochu větším oříškem je výslovnost, která se od české přeci jen poněkud liší a vyžaduje tedy nějaké to procvičování. Odměnou za snahu vám ale může být vědomí, že se s nově nabytými znalostmi dorozumíte nejen v Dánsku, ale také na Faerských ostrovech, v Grónsku a s trochou cviku i v Norsku a Švédsku.


Zkoušky nanečisto

© Petr Husar – Zkoušky nanečisto | www.zkousky-nanecisto.cz | www.e-matematika.cz

Webdesign www.osklivy-sup.cz, kresby Josef Quis