přeskočit na menu

Angličtina
pro seniory

Pro začátečníky | úterý | 9:00

 
 

Datum zahájení 20.09.2022
Délka kurzu: 15 lekcí- 90 minut
Cena: 3 500 Kč
Den: úterý
Čas: 9:00 - 10:30
Lektor: Jana Boháčová
Učebnice: New English File, Beginner,Lekce 1- kurz je určen pro úplné začátečníky
Místo: Na Václavce 40, Praha 5
Stav: V kurzu jsou volná místa, můžete se do kurzu přihlásit.

Přihlásit se do kurzu Angličtina Pro seniory

Pro začátečníky | pondělí | 10:35

 
 

Datum zahájení 19.09.2022
Délka kurzu: 17 lekcí- 90 minut
Cena: 3 950 Kč
Den: pondělí
Čas: 10:35 - 12:05
Lektor: Darina Šmídová
Učebnice: English File Beginner Third Edition, Kurz je určen studentům, kteří angličtinu nikdy nestudovali, znají pravděpodobně pár slovíček, ale jinak je pro ně tento jazyk zcela nový. Začínat se bude od píky základy anglické gramatiky. Ze slov budou postupně vznikat věty a z nich poté jednoduchá konverzace na běžná témata z kažodenního života. Kurz otevíráme nově v tomto semestru, tj. nejená se o navazující kurz.
Místo: Na Václavce 40, Praha 5
Stav: V kurzu jsou volná místa, můžete se do kurzu přihlásit.

Přihlásit se do kurzu Angličtina Pro seniory

Pro začátečníky II | úterý | 13:30

 
 

Datum zahájení 20.09.2022
Délka kurzu: 17 lekcí- 90 minut
Cena: 3 950 Kč
Den: úterý
Čas: 13:30 - 15:00
Lektor: Darina Šmídová
Učebnice: English File Elementary Third Edition, Kurz je určen pro studenty, kteří již s angličtinou někdy začali, ale mají pocit, že by chtěli začít znovu. Studenti se naučí krátké věty s použitím slovesa být, dále jednoduché věty v přítomném čase prostém. Cílem bude dokázat se představit, hovořit ve stručných větách o rodině, popsat věc pomocí přídavného jména, objednat si v restauraci, zeptat se na cenu, hovořit o jídle, zaměstnání, popsat typický den, povídat si o zájmech ve volném čase, vyjádřit co člověk má/nemá rád. V kurzu se naučíme tvořit otázky, rozkazovací způsob, použít sloveso "can" a vyjádřit vztah k činnosti pomocí "like/love/hate + sloveso+ -ing".
Místo: Na Václavce 40, Praha 5
Stav: V kurzu jsou volná místa, můžete se do kurzu přihlásit.

Přihlásit se do kurzu Angličtina Pro seniory

Pro falešné začátečníky | pondělí | 9:00

 
 

Datum zahájení 19.09.2022
Délka kurzu: 17 lekcí- 90 minut
Cena: 3 950 Kč
Den: pondělí
Čas: 9:00 - 10:30
Lektor: Darina Šmídová
Učebnice: English File Elementary Third Edition, A2. English File Elementary Third Edition, Kurz je učen studentům, kteří se již v minulosti zkoušeli učit, ale mají pocit, že musejí začít znovu. Cílem kurzu je znovu si osvojit základy anglické gramatiky a spolehlivě ji upevnit zejména prostřednictvím jednoduché konverzace na běžná témata z každodenního života. Kurz otevíráme nově v tomto semestru, tj. nejedná se o navazující kurz.
Místo: Na Václavce 40, Praha 5
Stav: V kurzu jsou volná místa, můžete se do kurzu přihlásit.

Přihlásit se do kurzu Angličtina Pro seniory

Pro mírně pokročilé | úterý | 10:35

 
 

Datum zahájení 19.09.2022
Délka kurzu: 17 lekcí- 90 minut
Cena: 3 950 Kč
Den: úterý
Čas: 10:35 - 12:05
Lektor: Darina Šmídová
Učebnice: English File third edition Pre Intermediate , lekce 9. Studenti zvládnou konverzovat ve složitějších větách i o komplexních tématech za použití času přítomného prostého i průběhového, dále času minulého i minulého průběhového. Dokáží různými způsoby vyjádřit budoucnost - tvary "going to" i přítomným časem průběhovým. V kurzu se naučíme používat předpřítomný čas, další způsoby vyjadřování budoucnosti, tvar used to, modální slovesa či souslednost časovou. V kurzu se hodně konverzuje - vyprávějí se zážitky, porovnávají názory. Kurz volně navazuje na studium v minulém semestru, které však není podmínkou zápisu. Všichni nově přihlášení studenti jsou vítáni! V kurzu je velmi přátelská atmosféra.
Místo: Na Václavce 40, Praha 5
Stav: V kurzu jsou volná místa, můžete se do kurzu přihlásit.

Přihlásit se do kurzu Angličtina Pro seniory

Pro středně pokročilé | pondělí | 9:00

 
 

Datum zahájení 19.09.2022
Délka kurzu: 17 lekcí- 90 minut
Cena: 3 950 Kč
Den: pondělí
Čas: 9:00 - 10:30
Lektor: Jana Hučíková
Učebnice: Speak out Intermediate
Místo: Na Václavce 40, Praha 5
Stav: V kurzu jsou volná místa, můžete se do kurzu přihlásit.

Přihlásit se do kurzu Angličtina Pro seniory

Pro mírně pokročilé | čtvrtek | 10:40

 
 

Datum zahájení 08.09.2022
Délka kurzu: 17 lekcí- 90 minut
Cena: 3 950 Kč
Den: čtvrtek
Čas: 10:40 - 12:10
Lektor: Eva Kulmová
Učebnice: Učebnice: materiály lektorky + TeachThis. Jedná se kurz zaměřený na konverzaci a rozvoj stávajích dovedností na úrovni A2- B1. Tématy jsou často cestování, doprava, kultura,atd. Důraz klademe na procvičování poslechu a mluvených dovedností. V kurzu je pohodová a veselá atmosféra.
Místo: Na Václavce 40, Praha 5
Stav: V kurzu jsou volná místa, můžete se do kurzu přihlásit.

Přihlásit se do kurzu Angličtina Pro seniory- online

Pro mírně pokročilé II | pátek | 9:00

 
 

Datum zahájení 16.09.2022
Délka kurzu: 17 lekcí- 90 minut
Cena: 3 950 Kč
Den: pátek
Čas: 9:00 - 10:30
Lektor: Eva Kulmová
Učebnice: Zaměřujeme se na poslech a mluvené dovednosti, cestování a každodenní konverzaci, probíráme novinky z života v hlavním městě, kulturní zajímavosti, používáme hodně autentických materiálů z cest. Učebnice – materiály lektorky, zejména webový portál TeachThis.
Místo: Na Václavce 40, Praha 5
Stav: V kurzu jsou volná místa, můžete se do kurzu přihlásit.

Přihlásit se do kurzu Angličtina Pro seniory

Pro mírně pokročilé III | pátek | 10:40

 
 

Datum zahájení 16.09.2022
Délka kurzu: 17 lekcí- 90 minut
Cena: 3 950 Kč
Den: pátek
Čas: 10:40 - 12:10
Lektor: Eva Kulmová
Učebnice: Důraz je kladen na porozumění mluvenému slovu a domluvení se v každodenních situacích. Učebnice – materiály lektorky, zejména webový portál TeachThis.
Místo: Na Václavce 40, Praha 5
Stav: V kurzu jsou volná místa, můžete se do kurzu přihlásit.

Přihlásit se do kurzu Angličtina Pro seniory

Pro středně pokročilé | středa | 10:30

 
 

Datum zahájení 21.09.2022
Délka kurzu: 17 lekcí- 120 minut
Cena: 5 700 Kč
Den: středa
Čas: 10:30 - 12:30
Lektor: Eva Kulmová a rodilý mluvčí Daniel
Učebnice: Tento kurz vede střídavě po týdnu česká lektorka a rodilý mluvčí. Náš nejpokročilejší seniorský kurz úspěšně pokračuje již několik let. Soustředíme se na konverzaci a upevňování gramatických znalostí. Učebnice – materiály lektorů a zejména webový portál TeachThis.
Místo: Na Václavce 40, Praha 5
Stav: V kurzu jsou volná místa, můžete se do kurzu přihlásit.

Přihlásit se do kurzu Angličtina Pro seniory

Pro pokročilé | středa | 10:35

 
 

Datum zahájení 07.09.2022
Délka kurzu: 17 lekcí- 120 minut
Cena: 5 700 Kč
Den: středa
Čas: 10:35 - 12:35
Lektor: Eva Kulmová a rodilý mluvčí Daniel
Učebnice: Jedná se o nás nejpokročilejší seniorský kurz, který vede 3x měsíčně rodilý mluvčí a 1x měsíčně česká lektorka. Používáme učebnici SpeakOut Intermediate 2nd edition, lekce 4. Důraz klademe na přesnost jazykového vyjádření, procvičování mluvnice na úrovni B1.Velkou část hodin tvoří také konverzace na vybraná témata jako je cestování, politika, nakupování, kultura atd. Jedná se o velmi intenzívní a zároveň velmi efektivní procvičování angličtiny. Jedná se o nás nejpokročilejší seniorský kurz, který vede 3x měsíčně rodilý mluvčí a 1x měsíčně česká lektorka. Používáme učebnici SpeakOut Intermediate 2nd edition, lekce 4. Důraz klademe na přesnost jazykového vyjádření, procvičování mluvnice na úrovni B1.Velkou část hodin tvoří také konverzace na vybraná témata jako je cestování, politika, nakupování, kultura atd. Jedná se o velmi intenzívní a zároveň velmi efektivní procvičování angličtiny.
Místo: Na Václavce 40, Praha 5
Stav: V kurzu jsou volná místa, můžete se do kurzu přihlásit.

Přihlásit se do kurzu Angličtina Pro seniory

Lektor kurzu:

Eva Kulmová

Eva KulmováProfil kurzu Angličtiny pro seniory

  • Kurzy pro seniory jsou speciálně vytvořeny tak, aby vyhovovaly vyšší věkové skupině.
  • Jsme jednoznačně přesvědčeni, že cizí jazyk se může člověk naučit v každém věku.
  • Senioři se umí lépe soustředit a mohou věnovat více času na přípravu.
  • Kurzy jsou také dobrou příležitostí potkat se se svými vrstevníky.
  • Cena kurzu je snížena na 2 950 Kč za 15 lekcí po 90 minutách.
  • Cena kurzu je snížena na 3 350 Kč za 17 lekcí po 90 minutách.

Učebnice

 
 

Zakončení jarního semestru

Vánoční hodina

Mezigenerační výuka

Výlet studentů Angličtiny pro seniory do Londýna

Předávání vysvědčení

Konec roku

Lektor Angličtina pro seniory

Jana H.

Jana H.

O lektorovi podrobněji

Další kurzy lektora:

Nabízíme zdarma
vstupní pohovor
prezenčně nebo online
s našimi zkušenými lektory,
kteří vám poradí,
který kurz pro vás bude nejvhodnější.
Kontaktujte nás.


Zkoušky nanečisto

© Petr Husar – Zkoušky nanečisto | www.zkousky-nanecisto.cz | www.e-matematika.cz

Webdesign www.osklivy-sup.cz, kresby Josef Quis