přeskočit na menu

Ruština
pro začátečníky

Pro začátečníky | čtvrtek | 17:25

 
 

Datum zahájení 3.10.2019
Délka kurzu: 15 lekcí- 90 minut
Cena: 3 950 Kč
Den: čtvrtek
Čas: 17:25 - 18:55
Lektor: rodilý mluvčí
Místo: Na Březince 21, Praha 5
Stav: V kurzu jsou volná místa, můžete se do kurzu přihlásit.

Přihlásit se do kurzu Ruština Pro začátečníky

Profil kurzu Ruština pro začátečníky

Témata:

 • seznamování a představení se (Как тебя зовут? Сколько тебе лет?)
 • domluvení si schůzky (Когда мы встретимся?)
 • oslovování + očestvo
 • vyjádření poděkování a omluvy (Спасибо. Простите.)
 • telefonní rozhovor (Кто говорит? Перезвоните.)
 • geografické názvy (Откуда ты? Кто ты по национальности?)
 • práce (Кто вы по профессии? Кем он работает?)

VÝSLOVNOST / PRAVOPIS

 • ruská výslovnost – pohyblivý přízvuk, redukce, intonace, měkkost hlásek, výslovnost skupin hlásek,
 • výslovnost cizích slov
 • ruská abeceda

SLOVNÍ ZÁSOBA

 • pozdravy a oslovení (привет, пока, здравствуйте, до свидания)
 • společenské fráze a reakce na ně (как дела, нормально)
 • fráze a slovní zásoba k telefonnímu rozhovoru
 • číslovky 1- 20 + 30 + 40 (один, двадцать, тридцать, сорок)
 • dny v týdnu (понедельник, пятница, воскресенье)
 • části dne a časové údaje (день, ночь, утро, вечер, утром, вечером)
 • cizí země (Россия, Чехия, Германия)
 • cizí jazyky (русский язык)
 • národnosti (русский, англичанин, француженка)

GRAMATIKA

 • slovesa – 1. a 2. časování
 • přítomný, minulý a budoucí čas
 • osobní a přivlastňovací zájmena – skloňování
 • podstatná jména mužského a ženského rodu j.č. – skloňování
 • tvoření příslovcí (плохо, хорошо, мокро, интересно)
 • vyjádření českého „mít“
 • časové údaje (Мы учим русский язык уже четыре года.)
 • zvolací věty (Какой красивый кот!)

Učebnice: Ruština nejen pro samouky (Nekolová, V., Camutaliová, I., Vasiljeva-Lešková, A., Leda 2002)

Kurz bude probíhat podle učebnice Ruština nejen pro samouky. Chybějící pracovní sešit bude nahrazen vlastními materiály s cvičeními a domácími úkoly. Důraz o hodině bude kladen na poslech, pro který je použita nahrávka ze stejné edice jako učebnice. V kurzu dojde k seznámení se s azbukou, rychlému osvojení si nového písma a cvičení čtení. Krátké lekce zpočátku umožní bezproblémové zvládnutí azbuky a čtení. V pozdějších lekcích dojde k tematickému rozrůznění a většímu rozšiřování tematické slovní zásoby.

O ruštině

Ruština je jedním z nejrozšířenějších jazyků světa, patří do skupiny východoslovanské větve indoevropské jazykové rodiny. Jedná se o nejužívanější slovanský jazyk, Rusové tvoří 9. nejpočetnější národ na světě. Status úředního jazyka má ruština také v Bělorusku, Kazachstánu, Kyrgyzstánu či na ukrajinském Krymu. V Ruské federaci žije 142 000 0000 mluvčích, plynnou ruštinou dále mluví obyvatelstvo na Ukrajině, v Bělorusku, státech Pobaltí, Moldavsku, Kazachstánu, zemích Kavkazu a střední Asie (dohromady s Ruskem cca 284 000 000 mluvčích). Regionálně se lze ruštinou domluvit především v ČR, SR, Polsku a Bulharsku, dále i v Německu, Maďarsku, Rumunsku, Finsku, Norsku, Turecku, Izraeli, Číně, Indii, Mongolsku, Vietnamu, na Kubě, v Kanadě a USA. Na politické scéně je ruština jedním ze 6 úředních jazyků mezinárodních organizací OSN a OBSE a pracovním jazykem členských států SNS.

Hledáte něco jiného než kurzy ruštiny?

 • Ruština.net nabízí překlady a tlumočení z a do ruského jazyka (obchodní korespondence, manuály, výrobní postupy, technická dokumentace, internetové aplikace, software, …).

Zkoušky nanečisto

© Petr Husar – Zkoušky nanečisto | www.zkousky-nanecisto.cz | www.e-matematika.cz

Webdesign www.osklivy-sup.cz, kresby Josef Quis

TOPlist