přeskočit na menu

Ruština
pro středně pokročilé

Pro středně pokročilé | úterý | 19:00

 
 

Datum zahájení 1.10.2019
Délka kurzu: 15 lekcí- 90 minut
Cena: 3 950 Kč
Den: úterý
Čas: 19:00 - 20:30
Lektor: Jan Beňovský
Učebnice: Ruština nejen pro samouky, lekce 25
Místo: Na Březince 21, Praha 5
Stav: V kurzu jsou volná místa, můžete se do kurzu přihlásit.

Přihlásit se do kurzu Ruština Pro středně pokročilé

Profil kurzu Ruština pro středně pokročilé

TÉMATA:

 • volný čas
 • film a divadlo
 • internet, počítače a mobil

SLOVNÍ ZÁSOBA

 • záliby a koníčky
 • sportovní aktivity a druhy sportů
 • divadlo a divadelní hry
 • kino, filmy, sledování televize
 • výpočetní technika
 • moderní způsoby komunikace

GRAMATIKA

 • 6.pád pod.jmen m.r. na у/ю
 • česká vazba BYL + infinitiv
 • zájmena tázací a vztažná
 • záporná zájmena a příslovce
 • nepravidelná slovesa typu снять, занять
 • datum
 • nepravidelná slovesa typu одеть
 • neurčitá zájmena a příslovce

Komunikační dovednosti:

 • popsat své zájmy a koníčky
 • diskutovat na téma volný čas
 • popis filmu, hodnocení filmů
 • situační rozhovory v divadle: nákup a stornování vstupenky atd.
 • jednoduše popsat problém s počítačem nebo telefonem
 • e-komunikace v ruštině

Učebnice: Ruština nejen pro samouky (Nekolová, V., Camutaliová, I., Vasiljeva-Lešková, A., Leda 2002) lekce 24 - 26

Kurz bude probíhat podle učebnice Ruština nejen pro samouky. Chybějící pracovní sešit bude nahrazen vlastními materiály s cvičeními a domácími úkoly. Důraz bude kladen na poslech, pro který je použita nahrávka ze stejné edice jako učebnice. Dále budou použity různá gramatická cvičení a jiný doplňkový materiál. Během tohoto kurzu budou účastníci se situacemi každodenního života, rozšíří se jim slovní zásoba a seznámí s obtížnějšími gramatickými jevy. Na hodině budou probírány už lehčí originální ruské texty a lekce budou doplněny dalšími poslechovými cvičeními. Cílem kurzu je dosažení takové řečové kompetence účastníka, aby se byl schopen v bez obtíží domluvit v ruskojazyčném prostředí.

V každé hodině budeme rozvíjet všechny čtyři řečové dovednosti - ústní a písemný projev, poslech a čtení s porozuměním. Po celou dobu kurzu bude monitorován jazykový vývoj každého studenta a analyzovány jeho pokroky. Budeme psát pravidelné testy na slovní zásobu a gramatiku, jejichž úspěšnost bude vždy procentuálně ohodnocena. Dále budeme důsledně trénovat ruskou výslovnost a intonaci. Zahrajeme si také různé jazykové a komunikativní hry, abychom se uvolnili a současně si upevnili probranou látku. Díky své zkušenosti bude lektor výuku neustále doplňovat praktickými poznatky z cizojazyčné oblasti. S intenzivním rozvojem obchodu a cestovního ruchu význam ruského jazyka v dnešní době prudce stoupá, ruština je univerzálním jazykem převážné části "východu" světa (dohromady s Ruskem cca 284 000 000 rodilých mluvčích). Pojďme si společně prohloubit znalosti této nádherné slovanské řeči.

O ruštině

Ruština je jedním z nejrozšířenějších jazyků světa, patří do skupiny východoslovanské větve indoevropské jazykové rodiny. Jedná se o nejužívanější slovanský jazyk, Rusové tvoří 9. nejpočetnější národ na světě. Status úředního jazyka má ruština také v Bělorusku, Kazachstánu, Kyrgyzstánu či na ukrajinském Krymu. V Ruské federaci žije 142 000 000 mluvčích, plynnou ruštinou dále mluví obyvatelstvo na Ukrajině, v Bělorusku, státech Pobaltí, Moldavsku, Kazachstánu, zemích Kavkazu a střední Asie (dohromady s Ruskem cca 284 000 000 mluvčích). Regionálně se lze ruštinou domluvit především v ČR, SR, Polsku a Bulharsku, dále i v Německu, Maďarsku, Rumunsku, Finsku, Norsku, Turecku, Izraeli, Číně, Indii, Mongolsku, Vietnamu, na Kubě, v Kanadě a USA. Na politické scéně je ruština jedním ze 6 úředních jazyků mezinárodních organizací OSN a OBSE a pracovním jazykem členských států SNS.

Hledáte něco jiného než kurzy ruštiny?

 • Ruština.net nabízí překlady a tlumočení z a do ruského jazyka (obchodní korespondence, manuály, výrobní postupy, technická dokumentace, internetové aplikace, software, …).

Zkoušky nanečisto

© Petr Husar – Zkoušky nanečisto | www.zkousky-nanecisto.cz | www.e-matematika.cz

Webdesign www.osklivy-sup.cz, kresby Josef Quis

TOPlist