přeskočit na menu

Ruština
pro mírně pokročilé

Pro mírně pokročilé | čtvrtek | 19:00

 
 

Datum zahájení 3.10.2019
Délka kurzu: 15 lekcí- 90 minut
Cena: 3 950 Kč
Den: čtvrtek
Čas: 19:00 - 20:30
Učebnice: Ruština nejen pro samouky,lekce 19
Místo: Na Březince 21, Praha 5
Stav: V kurzu jsou volná místa, můžete se do kurzu přihlásit.

Přihlásit se do kurzu Ruština Pro mírně pokročilé

Profil kurzu Ruština pro mírně pokročilé

TÉMATA

 • Bydlení (Где вы живёте?)
 • Restaurace (Приятного аппетита)
 • Nákupy (Идти за покупками)
 • Zdraví (Мне нездоровится)

SLOVNÍ ZÁSOBA

 • Byt, dům, místnosti, vybavení
 • Jídlo, suroviny
 • Potraviny ? ovoce, zelenina, atd.
 • Zboží
 • Nemoci a zdravotní obtíže

GRAMATIKA

 • Skloňování pod.jm.žen.rodu typu Площадь
 • Časování sloves se změnou kmenové souhlásky
 • Rozkazovací způsob
 • Nepravidelná slovesa
 • Číslovky

Učebnice: Ruština nejen pro samouky (Nekolová, V., Camutaliová, I., Vasiljeva-Lešková, A., Leda 2002) lekce 17 - 20

Kurz bude probíhat podle učebnice Ruština nejen pro samouky. Chybějící pracovní sešit bude nahrazen vlastními materiály s cvičeními a domácími úkoly. Důraz bude kladen na poslech, pro který je použita nahrávka ze stejné edice jako učebnice. Dále budou použity různá gramatická cvičení a jiný doplňkový materiál. Během tohoto kurzu budou účastníci se situacemi každodenního života, rozšíří se jim slovní zásoba a seznámí s obtížnějšími gramatickými jevy. Na hodině budou probírány už lehčí originální ruské texty a lekce budou doplněny dalšími poslechovými cvičeními. Cílem kurzu je dosažení takové řečové kompetence účastníka, aby se byl schopen v bez obtíží domluvit v ruskojazyčném prostředí.

O ruštině

Ruština je jedním z nejrozšířenějších jazyků světa, patří do skupiny východoslovanské větve indoevropské jazykové rodiny. Jedná se o nejužívanější slovanský jazyk, Rusové tvoří 9. nejpočetnější národ na světě. Status úředního jazyka má ruština také v Bělorusku, Kazachstánu, Kyrgyzstánu či na ukrajinském Krymu. V Ruské federaci žije 142 000 000 mluvčích, plynnou ruštinou dále mluví obyvatelstvo na Ukrajině, v Bělorusku, státech Pobaltí, Moldavsku, Kazachstánu, zemích Kavkazu a střední Asie (dohromady s Ruskem cca 284 000 000 mluvčích). Regionálně se lze ruštinou domluvit především v ČR, SR, Polsku a Bulharsku, dále i v Německu, Maďarsku, Rumunsku, Finsku, Norsku, Turecku, Izraeli, Číně, Indii, Mongolsku, Vietnamu, na Kubě, v Kanadě a USA. Na politické scéně je ruština jedním ze 6 úředních jazyků mezinárodních organizací OSN a OBSE a pracovním jazykem členských států SNS.

Hledáte něco jiného než kurzy ruštiny?

 • Ruština.net nabízí překlady a tlumočení z a do ruského jazyka (obchodní korespondence, manuály, výrobní postupy, technická dokumentace, internetové aplikace, software, …).

Zkoušky nanečisto

© Petr Husar – Zkoušky nanečisto | www.zkousky-nanecisto.cz | www.e-matematika.cz

Webdesign www.osklivy-sup.cz, kresby Josef Quis

TOPlist