přeskočit na menu

Summer course
Czech
for foreigners

Monday | 19.00-20.30

Detail kurzu

Czech for foreigners for beginners

Date of opening: 29.6.2015
Course length: 12 weeks, 12 x 90 minutes
Price: 3 950 Kč
Day: Monday
Time: 19.00-20.30
Status: In Czech for foreigners there are still free places. It´s possible to sign up.

Přihlásit se do kurzu Čeština pro cizince

Every day - intensive | 9.00 - 10.30

Detail kurzu

Czech for foreigners for beginners

Date of opening: 10.8.2015
Course length: 15 x 90 minutes
Date of ending: 28.8.2015
Price: 3 950 Kč
Day: every day (mon., tues, wednes.,thurs.,fri. )
Time: 9.00-10.30
Place: Na Václavce 40, Prague 5- Anděl
Status: In Czech for foreigners there are still free places. It´s possible to sign up.

Přihlásit se do kurzu Angličtina pro začátečníky

Czech for foreigners

For this course you don't have to speak Czech already! Course is prepared for foreigners of all nations and languages. English makes it easier for communication but you can attend these classes even if you don't speak Czech or English.

Questions? Sign up? English Francais Deutsch Polski ??????? ?? Espaňol

We have prepared for you a course of Czech for foreigners. Being a Slavic language, it is not easy to learn. Still, Czech is a really interesting and beautiful language and life in the Czech Republic is difficult without its knowledge. The objective of this course of the Czech for beginners is gaining the A1 level of the Czech language. The emphasis will be given to developing the communicative abilities in the every-day situations and to gaining the basic grammar notions. In this course we will use the first part (lessons 1 - 5) of the book "Czech step by step 1" from Lída Holá (http://czechstepbystep.cz).

Připravili jsme pro vás kurz češtiny pro cizince - začátečníky. Čeština jakožto slovanský jazyk patří mezi obtížnější jazyky. Přesto má svůj půvab a jeho znalost je pro život v České republice velmi důležitá. Kurs bude zaměřen na získání základních znalostí českého jazyka na úrovni A1 evropského rámce. Důraz bude kladen na základní komunikační a dorozumívací dovednosti a v neposlední řadě také na uvedení do české gramatiky. Studium bude probíhat v kontextu českých reálí a české kultury za použití interaktivních komunikativních metod. Při výuce budeme používat první část učebnice (lekce 1 - 5) autorky Lídy Holé Czech step by step 1, jejíž součástí je i pracovní sešit a CD.


Zkoušky nanečisto

© Petr Husar – Zkoušky nanečisto | www.zkousky-nanecisto.cz | www.e-matematika.cz

Webdesign www.osklivy-sup.cz, kresby Josef Quis