přeskočit na menu

Portugalština
pro mírně pokročilé

Pro mírně pokročilé | čtvrtek | 17:25

 
 

Datum zahájení 22.2.2018
Délka kurzu: 15 lekcí
Cena: 3 950 Kč
Den: čtvrtek
Čas: 17:25 - 18:55
Místo: Na Václavce 40, Praha 5
Stav: V kurzu jsou volná místa, můžete se do kurzu přihlásit.

Přihlásit se do kurzu Portugalština Pro mírně pokročilé

Profil kurzu Portugalština pro mírně pokročilé

V kurzu se bude začínat od 11. lekce z učebnice Portugalština (nakladatelství Leda). Studenti by měli ovládat látku prvních 10 lekcí učebnice Portugalština (nakladatelství Leda), měli by zvládat časování pravidelných i nejběžnějších nepravidelných sloves (QUERER, FAZER, TRAZER, DIZER, VIR, VER, CAIR, SAIR, SABER, LER), zvratná slovesa, vazby sloves ACABAR, COSTUMAR, AJUDAR, PRECISAR, MUDAR, opisný čas budoucí, minulý čas jednoduchý, rozkazovací způsob, základní předložky (A, PARA, POR, DE), vazby s předložkou DE, stahování zájmen 3. a 4. pádu, změny slovesných tvarů a zájmen, ukazovací zájmena - stahování s předložkami, zájmena osobní po předložce, příslovce místa, množné číslo slov zakončených na -l, -ao, tvoření příslovcí na -mente, stupňování přídavných jmen a příslovcí, srovnávání, číslovky do 1000, hodiny, dny v týdnu, měsíce, roční období. Studenti by měli být schopni běžné konverzace, domluvit se v každodenních situacích - telefonování, objednávání v restauraci, vysvětlování cesty apod.

Učebnice: Portugalština (autoři: Jaroslava Jindrová, Mlýnková Ludmila a Schalková Eva, vydalo nakladatelství: Leda)


Portugalština - učebnice portugalštiny, LEDA

Lektoři portugalštiny

Kristýna Kuhnová

Kristýna Kuhnová

O lektorovi podrobněji

Další kurzy lektora:

Miroslav Manďák

O lektorovi podrobněji

Další kurzy lektora:

Kateřina Přikrylová

O lektorovi podrobněji

Další kurzy lektora:

Weisová Alžběta

O lektorovi podrobněji

Další kurzy lektora:

Carlos Riço

O lektorovi podrobněji

Další kurzy lektora:
© Petr Husar – Zkoušky nanečisto | www.zkousky-nanecisto.cz | www.e-matematika.cz

Webdesign www.osklivy-sup.cz, kresby Josef Quis

TOPlist